Värdegrund, mångfald och läroplansideologier i grundskolans nationella och kommunala läroplaner

Bakgrund och syfte 

Undervisningen i skolan utgår från läroplanen och värdegrunden är grunden för hela läroplanen. Läroplanen uppdateras och skrivs om med ca 10 års mellanrum, arbetet börjar med den nationella läroplanen för att sedan gå vidare till de kommunala läroplanerna som skrivs utgående från den nationella läroplanen. Tidigare forskning visar att Finland gör ett gediget läroplansarbete med flera olika arbetsgrupper med en bredd av olika människor i flera olika yrkesroller, men även vårdnadshavare och elever får påverka. Genom att många lärare är med och skriver läroplanen är den redan bekant och lättare att ta i bruk för lärarna när den är färdig.  

Begreppet mångfald är aktuellt och omtalat för tillfället, vilket gjorde att jag ville undersöka hur mycket begreppet mångfald finns med i läroplanen. Olika läroplansideologier har i olika omfattning genomsyrat läroplanen och jag valde att undersöka hur fyra olika ideologier (Schiro, 2013) framkommer i läroplanens kapitel två: Den grundläggande utbildningen som grund för allmänbildning och kapitel fyra: Verksamhetskulturen i en enhetlig grundläggande utbildning. De fyra ideologierna är: Ideologi som utgår från kunskapens akademiska karaktär, Ideologi som förespråkar social effektivitet, Elevcentrerad ideologi och Ideologi som betonar social återuppbyggnad.  

Genomförande och resultat 

Forskningen har utgått från den nationella läroplanen, Helsingfors´, Esbos och Kyrkslätts läroplaner. Forskningen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys genom att söka begreppet mångfald i först hela läroplanen och sedan skilt i läroplanens kapitel två: Den grundläggande utbildningen som grund för allmänbildning och kapitel fyra: Verksamhetskulturen i en enhetlig grundläggande utbildning samt en tolkning hur de fyra olika ideologierna framkommer i samma kapitel.  

Begreppet mångfald fanns med på en bred front i alla de undersökta läroplanerna, men varierande mycket i kapitel två och fyra. De fyra ideologierna syns alla på ett eller annat sätt i alla fyra läroplaner, men främst syns den genom den elevcentrerade ideologin. 

 Referens

Schiro, M. (2013). Curriculum theory : conflicting visions and enduring concerns (2nd ed.). SAGE Publications. 

 

Annica Aspelin 

Värdegrund, mångfald och läroplansideologier i grundskolans nationella och kommunala läroplaner 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *