Ohjelmoinnin opettaminen tutkimuskirjallisuudessa sekä oppimateriaaleissa

Ohjelmointi on tullut uutena osa-alueena vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelmaan osaksi sisältö- sekä laaja-alaisia tavoitteita. Ohjelmoinnin käsittely opetussuunnitelmaan pohjautuen sekä tutkimuksissa että opetukseen suunnitelluissa harjoitteissa ja ohjeissa on toteutettu lyhyessä ajassa verrattuna muihin oppiaineisiin. Kuten muidenkin oppiaineiden sisältöjen, myös ohjelmoinnin opettaminen perustuu osittain opettajille tarkoitettuihin materiaaleihin oppikirjoissa. Ohjelmoinnin opettamisesta toteutetun tutkimuskirjallisuuden tulkinta antaa kuvan siitä, minkälaisia materiaaleja sekä opetusmenetelmiä ohjelmoinnin opettamiseen tarjotaan oppimateriaalien ulkopuolelta. Oppimateriaalitutkimus taas kertoo siitä, minkälaiset lähtökohdat opettajilla on lähteä opettamaan ohjelmointia.

Ohjelmointi tutkimuskirjallisuudessa sekä oppimateriaaleissa

Ohjelmoinnista toteutetun tutkimuskirjallisuuden käsittelemisellä pyrittiin saamaan kokonaiskuvaa siitä, mitä tietoa ohjelmoinnista on saatavilla niin sanotun virallisen oppikirjojen tarjoaman materiaalin ulkopuolella. Tulokset keskittyivät suurilta osin opetuksen tueksi tarjottaviin tietokantoihin sekä materiaalipankkeihin. Ohjelmoinnin opetuksen tueksi esiteltiin myös ohjelmointialustoja sekä ohjelmoitavia robotteja.

Oppimateriaalitutkimukseen osallistuivat kustantajat, jotka tuottavat alakouluille matematiikan oppimateriaaleja. Saatuja materiaaleja käsiteltiin niiden sisältämien ohjelmointi osioiden suhteen. Oppimateriaaleissa esiintyi määrällisesti eniten kirjallisia tehtäviä. Toiseksi eniten korostuivat toiminnallisiin harjoitteisiin annetut opettajan ohjeet.

Oppimateriaalien ulkopuolinen tieto tarjoaa monipuolisia sekä vaihtoehtoisia käytänteitä ohjelmoinnin opetukseen oppikirjojen lisäksi. Verrattaessa tutkimuskirjallisuutta ohjelmoinnista oppimateriaalien harjoitteisiin, opettajien mahdollisesti toivotaan käyttävän myös oppimateriaalien ulkopuolista tietoa opetuksen toteuttamisessa. Tietoa oppimateriaaleista löytyvistä harjoitteista ja ohjeista sekä myös sen vertailua tutkimuskirjallisuuteen on mahdollista käyttää oppimateriaalien kehittämisessä. Oppimateriaalien tarjoamien opetusmenetelmien painotus kertoo myös siitä, minkälaista tietoa sekä materiaaleja opettajille tarjotaan eniten ja missä suhteessa erilaisia opetusmenetelmiä ohjataan käyttämään. Tämän pohjalta voi pohtia esimerkiksi, millaista materiaalia opettajan kannattaa hankkia tarjottujen materiaalien ulkopuolelta toteuttaakseen opetusta monipuolisesti sekä omalle luokalle sopivalla tavalla.

Ohjelmointi laajasti osana opetusta

Ohjelmointi ei välttämättä ole ainoastaan osana matematiikan opetukseen kuuluvaa yhtä ohjelmoinnin kappaletta. Tästä kertoo myös sen esiintyminen POPS:issa sisältötavoitteiden lisäksi laaja-alaisissa tavoitteissa. Täten kysymystä ohjelmoinnin opetuksesta voisi laajentaa ja sitä kautta selvittää, miten ohjelmoinnin hyödyntäminen näkyy osana muuta koulun arkea. Kulkeeko se osana kaikkea matematiikan opetusta ja näkyykö se myös osana muita oppiaineita? Tähän liittyisi myös ohjelmoinnillisen ajattelun tutkiminen ja se, minkälaiset tehtävät ja harjoitteet kehittävät näitä taitoja kaikessa matematiikan opetuksessa sekä myös muissa oppiaineissa.

 

Kiia Mäkelä

Ohjelmoinnin opettamisen aloittaminen alakoulussa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *