Päiväkodin kuvaukset suomalaisissa lasten kuvakirjoissa

Taustaa

Varhaiskasvatuksen aloittaminen jännittää usein molempia, sekä huoltajia kuin myös lastakin. Hyvä valmistautuminen uuteen arkeen voi helpottaa päiväkodin aloittamista. Lastenkirjallisuutta hyödynnetään kriisien ja muuttuvien elämäntilanteiden käsittelyssä, koska sen kautta voi käsitellä uusia elämän muutoksia turvallisella tavalla lapsen kanssa. Päiväkodin aloittaminen on yksi tällaisista suurista muutoksista, joita pieni lapsi kohtaa elämänsä aikana. Lapsi voi löytää samaistumisen kohteita kirjan hahmosta, joka on juuri aloittanut päiväkodissa. Ei ole siis yhdentekevää, miten lastenkirjallisuus käsittelee varhaiskasvatuksen aloittamista päiväkodissa.

Tutkielman tavoitteet ja toteutus

Tutkielmassa pyrin selvittämään laadullisten tutkimusmenetelmien kautta, miten suomalaisissa lasten kuvakirjoissa kuvaillaan päiväkotia ja sen aloittamista. Tarkoituksena oli ymmärtää syvällisemmin, minkälaisena yhteiskunnan peilinä nämä lastenkirjat toimivat. Millaista kuvaa tutkimukseen valitut lasten kuvakirjat välittävät päiväkodista sellaisille lapsille ja heidän perheillensä, jotka ovat aloittamassa varhaiskasvatuksessa? Mitä korostetaan tai mitä jätetään kertomatta? Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysiä hermeneuttisin ottein. Aineistona toimi kuusi kappaletta suomalaisia lasten kuvakirjoja, joissa käsiteltiin päiväkodin aloittamista tai päiväkotiin tutustumista.

Tutkielman tulokset

Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että päiväkodin aloittaminen jännittää aineiston kuvakirjoissa esiintyneitä henkilöhahmoja. Lisäksi suomalaisissa lasten kuvakirjoissa päiväkoteja kuvaillaan luonnonläheisiksi, moninaisiksi ja lapsilähtöisiksi paikoiksi, joissa työskentelee sensitiivisiä kasvattajia, jotka toteuttavat työssään laadukasta varhaiskasvatusta. Tulosten pohjalta kävi ilmi myös se, että päiväkotien kuvauksista on havaittavissa edelleen suomalaiseen varhaiskasvatukseen vaikuttaneen fröbeliläisen pedagogiikan vaikutus. Tulokset antavat myös erittäin ideaalin kuvan päiväkodeista, vaikka päiväkotien arki ei välttämättä ole aivan sitä, mitä kuvakirjoissa lupaillaan.

Noora Minamino

Päiväkodin kuvaukset suomalaisissa lasten kuvakirjoissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *