Frisbeegolflaukku juoksukäyttöön – Käyttäjälähtöinen kehittämistutkimus

Tutkimusaiheeni oli frisbeegolflaukun kehittäminen juoksukäyttöön sopivaksi. Tutkimuksen lähtökohtana oli frisbeegolfharrastajan ongelma, jossa hän halusi yhdistää sykettä nostavaa liikuntaa frisbeegolfaukseen ja parantaa harrastuksen ergonomiaa vähentämällä laukun ja kiekkojen nostoja maasta pelin aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää käyttäjän ongelmaan sopiva frisbeegolflaukku. Suunnittelussa käytin Lambin ja Kallalin (1992) kehittämää FEA-mallia luomaan tuotteelle suunnittelukriteerit. Suunnittelukriteerien avulla lähdin toteuttamaan tutkimusta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimus on käyttäjälähtöinen kehittämistutkimus, jossa käyttäjälähtöisesti kehitetään käyttäjän tarpeita ja toiveita kuunnellen tässä tutkimuksessa frisbeegolflaukkua. Aineistona toimi käyttäjältä kerätty tieto kolmella eri kerralla; 1) Teemahaastattelu 2) Prototyyppien testaaminen ja 3) Valmiin tuotteen testaaminen. Teemahaastattelu tapahtui karkean haastattelupohjan avulla niin, että tutkija haastatteli käyttäjää. Teemahaastattelussa luotiin tuotteelle suunnittelukriteerit FEA-mallia apuna käyttäen ja käyttäjä kertoi omia toiveita ja tarpeita tuotteelle. Teemahaastattelun aikana myös suunniteltiin prototyyppejä. Teemahaastattelun jälkeen tutkija analysoi haastattelun ja ompeli prototyypit haastattelusta nousseiden kriteerien avulla. Prototyyppien valmistuttua käyttäjä testasi ne ja äänitti ääniviestillä testaustuloksia. Käyttäjä arvioi prototyyppejä kolmesta eri näkökulmasta; toimivuudesta, ilmaisevuudesta ja esteettisestä näkökulmasta. Prototyyppien testaamisen jälkeen tutkija litteroi ja analysoi äänitteen. Tämän avulla kehitettiin varsinainen tuote. Kolmantena aineistona toimi valmiin tuotteen testaamisen arvioinnista saatu äänite. Tutkimus eteni vaihe vaiheelta, koska seuraavaan vaiheeseen ei voinut edetä ennen edellisen vaiheen analysointia.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimustuloksena syntyi toimiva frisbeegolflaukku käyttäjän tarpeisiin ja toiveisiin nähden. Tavoitteena oli kehittää frisbeegolflaukku 2–3 kiekolle niin, että laukkua ei tarvitse ottaa heittojen ajaksi pois. Tuotteesta tuli toimiva ja käyttäjä voi harrastaa frisbeegolfausta tuotteen ansiosta uudella tavalla.

Unna Huhtala

Frisbeegolflaukku juoksukäyttöön – Käyttäjälähtöinen kehittämistutkimus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *