Robotti ei voi tehdä eettistä päätöstä

Kuva: Pixabay.com
Kuva: Pixabay.com

Uutisvirrasta putkahtelee yhä tiheämmin uutisia älykkäistä koneista ja robotisaatiosta. Tämä ei ole kummastuttavaa. Onhan robotiikan kehittäminen, ja sen avulla Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn takaaminen, myös yksi Euroopan komission intresseistä.

Koneiden ja tekoälyn ja tästä mahdollisesti urkenevan hyvän tai pahan ympärille on kehittynyt roboetiikaksi nimetty etiikan osa-alue. Roboetiikka voidaan määritellä joko robotin ohjelmoitua moraalista koodia arvottavaksi, robotin – toistaiseksi mahdotonta – omaa kykyä eettiseen päättelyyn arvioivaksi tai kysymykseksi siitä, miten robotti vaikuttaa ihmiseen ja siten ihmisen hyvään.

Continue reading “Robotti ei voi tehdä eettistä päätöstä”