Uskonto ja etiikka

Eurooppalaiset valistusfilosofit  viitoittivat tietä ajattelutavalle, jonka mukaan etiikan tulisi olla täysin erillään uskonnosta. Monet alkoivat samalla ennakoida uskonnon kuihtumista kokonaan. Uskonto ei kuitenkaan ole kadonnut maailmasta: esimerkiksi islam ja kristinusko kasvavat alati, ja uskonnon vaikutus elämän eri alueisiin on tullut jälleen ilmeisemmäksi kuin mitä se kenties oli 1900-luvun lopulla.

Uskonto ja etiikka -kaistan tutkijat nostavat esiin uskonnon ja etiikan monitahoiseen yhteiseloon liittyviä kysymyksiä erityisesti modernien ja myöhäismodernien ajattelutapojen valossa. He selvittävät, miten uskonnolliset uskomukset ja käytännöt vaikuttavat yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin arvoihin ja miten uskonnolliset ideat ovat viime vuosisatoina ja -kymmeninä muuttuneet. Huomiota kiinnitetään myös uskonnon ja etiikan suhdetta koskeviin normatiivisiin malleihin, jotka sisältävät uskontoa koskevia arvoarvostelmia, suosituksia ja vaatimuksia. Ajankohtaisiin kysymyksiin tartutaan kursailematta: kaistan tarkoituksena on osaltaan rohkaista keskustelua uskonnon ja etiikan aihepiiriin kuuluvista polttavista kysymyksistä.

Asiantuntijat: Ville Päivänsalo, Mari Stenlund, Toni Koivulahti, Eriikka Jankko, Kaisa Iso-Herttua, David Huisjen

In English: Religion and Ethics