Markku Valtanen

TM, HuK, tohtorikoulutettava Markku Valtanen

Valmistelen väitöskirjaa katalonialais-espanjalaisen sosiologin Manuel Castellsin trilogiasta The Information Age ja sen monimutkaisuusteoreettisista sidonnaisuuksista erityisesti toimijuuden kannalta.

Castellsin teoriaa pidetään informaatioyhteiskunnan tulkinnan modernina klassikkona ja vaikutusvaltaisena nykyglobalisaation kuvauksena. Tutkimuksessani sitä lähestytään yrityksenä tehdä nk. kompleksisen käänteen jälkeistä yhteiskuntateoriaa ja yhdentyyppisenä luonnoksena modernin jälkeisestä aikakaudesta. Kiinnostuksen kohteitani ovat yhteiskuntateoria, monimutkaisuusteoria sekä ideologian ja toimijuuden käsitteet.

Yhteystiedot: markku.valtanen [at] helsinki.fi