Eriikka Jankko

TM, tohtorikoulutettava, pastori

Tutkimusaihe: Tutkin lapsiin ja lapsen arvoon liittyviä kysymyksiä erityisesti Jankko_Eriikka90_118Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa. Pohdin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ydintekstien valossa, mitä kirkossa ajatellaan lapsista ja lapsenkaltaisuudesta. Millaisia ajattelun ja toiminnan jännitteitä ilmenee? Miten lapsenkaltaisuutta tulee vaalia? Onko lapsenkaltaisuus kirkossa esikuvallista tai tavoiteltavaa 2010-luvulla? Nämä kysymykset liittyvät mm. ihmiskuvaan, lasten osallisuuteen, kaste- ja ehtoollisteologiaan, jumalanpalveluselämään, kasvatukseen ja kasvatusyhteistyöhön, perhe-elämään ja yhteiskunnallisiin velvollisuuksiin pitää huolta kaikkein pienimmistä.

Yhteystiedot: eriikka.jankko [at] helsinki.fi