Tutkijat

Marko Ikonen Ikonen_Marko

TM, tohtorikoulutettava, uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori, työnohjaaja

Asiantuntemusala:  työnohjauksen etiikka; vaikuttamistoiminnan analyysi


Kaisa Iso-Herttua

TM, tohtorikoulutettava

Asiantuntemusala:  uskonnollinen suvaitsevaisuus; uskonnollinen identiteetti; uskonto julkisessa tilassa; positiivinen uskonnonvapaus; arvojen merkitys yhteisölle ja arvoneutraaliuden ulottuvuudet


 Eriikka Jankko Jankko_Eriikka90_118

TM, tohtorikoulutettava, pastori

Asiantuntemusala: Lapsiteologia; lapsiteologiset käsitteet; lapset ja lapsuus; lapsen arvo; kirkon kasvatustyö; lapsivaikutusten arviointi; ympäristöteologia

 


Taina Kalliokoski

TT, tutkijatohtori

Asiantuntemusala: Tekoälyn etiikka; yhteistoiminnan teoriat; yhteisöt ja yhteisöllisyys; ihmisen hyvä; moraalinen toiminta ja toimijuus; kouluampumisten mediatutkimus


Toni KoivulahtiKoivulahti Toni

TM, tohtorikoulutettava

Asiantuntemusala: Uskonto ja väkivalta; uskonnollinen etiikka; poliittinen teologia; radikaaliteologia; postmoderni poliittinen filosofia


 Karoliina Nikula  Karoliina Nkula108

TT

 

Asiantuntemusala: terveydenhuollon etiikka, bioetiikka, vuorovaikutuksen filosofia ja pedagogiikka.

 


Suvielise NurmiSuvieliseNurmi

TM, kouluttaja ja tutkija

Asiantuntemusala: Ympäristöfilosofia; ekologinen etiikka; moraalinen toimijuus; etiikan käsitevälineet ja metaetiikka; eettinen kasvatus; globaali etiikka; lapset ja nuoret; luonnontieteet ja etiikka


Marja-Riitta OjalaMarja-Riitta_Ojala

TM, tohtorikoulutettava, pastori

Asiantuntemusala: Toimintavalmiuksien teoria; sosiaalipolitiikka

 


Ilse PaakkinenPaakkinen_Ilse

TT

Asiantuntemusala: Sukupuolietiikka; seksuaalietiikka; ihmisoikeuksien aatehistoria; oikeushistoria


 

Isto Peltomäki Isto Peltomäki

TM, tohtorikoulutettava

Asiantuntemusala: Papin professio; kristillinen etiika sekä sielunhoidon teoria; teologia ja etiikka

 


Sari Sarlio-Siintola

TM, KTM (systeemit ja tietojenkäsittely), tohtorikoulutettava, AMK-lehtori Laurea Ammattikorkeakoulussa

Asiantuntemusala: innovaatiotoiminnan etiikka; hyvinvointipalvelut; toimintavalmiusteoria


Anna Martta Seppänen

TM, tohtorikoulutettava

Asiantuntemusala: yritysetiikka; työelämän tutkimus; prososiaaliset ilmiöt; hermeneuttinen filosofia


Mari Stenlund  Stenlund Mari 001

TT, sosionomi(-diakoni) AMK, apurahatutkija

Asiantuntemusala:  Ihmisoikeusteoriat; ihmisoikeudet; psykoottisen ihmisen mielipiteen- ja uskonnonvapaus; uskonnonvapauden ja mielenterveyden suhde


Markku Valtanen Markku Valtanen

TM, HuK, tohtorikoulutettava

Asiantuntemusala: sosiaalietiikka; yhteiskuntateoria


Noora Koivulahti

TM, tohtorikoulutettava

Asiantuntemusala: Eläinfilosofia ja -etiikka; eläin- ja ihmisoikeudet; bioetiikka; eläinteologia


Eeva-Mari Virtanen

TM, tohtorikoulutettava

Asiantuntemusala: roboetiikka, itseys, tietoisuus, vapaa tahto, myötätunto, buddhalaisuus, mimeettinen teoria


Johanna Toivonen

TM, tohtorikoulutettava

Asiantuntemusala: Toiminnan ja yhteistoiminnan teoria; uhrin toimijuus; uhriutuminen ja voimaantuminen; tutkimusetiikka