Ville Päivänsalo

TT, teologisen etiikan ja sosiaalietiikan dosentti

Toimin sopimusperusteisesti tuntiopettajana Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja niin ikään sopimusperusteisesti pappina rippikoulutyössä. Olen aiemmin toiminut teologisen etiikan ja sosiaalietiikan yliopistonlehtorina, sosiaalietiikan professorina (11 kuukautta) sekä globaalin teologian, maailmankuvien ja aatevirtausten apulaisprofessorina (2012-2016). Olen teologian tohtori (2005) sekä teologisen etiikan ja sosiaalietiikan dosentti Helsingin yliopistosta.

Lisäinfoa: https://culturesethics.wordpress.com.

Yhteystiedot: ville.paivansalo [at] helsinki.fi, +358 50 318 5558

Blogit: Kotisivu, Uusi Suomi

Julkaisut ja toiminta: TUHAT-tietokanta

Viimeisimmät artikkelit: