Syrjitystä sotilaaksi  

Äärijärjestö Isis on saavuttanut suosiota epävakailla alueilla Irakissa ja Syyriassa, mutta kyennyt houkuttelemaan taistelijoita riveihinsä myös muualta maailmasta. Suomestakin lähtee konfliktialueille ihmisiä, joilla ei ole suoraa sidettä kohdevaltioihin. Puhutaan vierastaistelijoista ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta. Moni tekijä voi vaikuttaa siihen, että Suomessa asuva henkilö alkaa pitää sotimista kaukaisen kalifaatin puolesta parhaana valittavissaan olevana vaihtoehtona. Mitkä ovat asenneilmapiirin vaikutukset radikalisoitumiseen? Continue reading “Syrjitystä sotilaaksi  “

Mallikouluväkivaltaa

Yhteisön paine ja terveyttä uhkaaviin valintoihin kannustaminen yhdistävät Mallikoulu-TV-ohjelmaa ja väkivallasta syytettyä uskonnollista yhteisöä. Mutta pienentääkö Mallikoulun avoin raadollisuus väkivallan riskiä?

3DFemale_fasion_mannequin
Kuva: Tigger11th. FreeDigitalPhotos.net.

Olen seurannut kuluneen kevään aikana Mallikoulu-tosi-TV-ohjelmaa.  Siinä mallin urasta haaveilevat nuoret naiset asuvat mallitalossa ja harjoittelevat mallin tehtävissä tarvittavia taitoja. Kymmenen viikkoa kestävän kilpailun aikana yksi kerrallaan pudotetaan pois mallintyöhön liittyvän tehtävän perusteella.

Motiivini sarjan seuraamiseen ovat ainakin osittain olleet sosiaalieettiset ja ammatilliset. Minua on kiinnostanut, millaiselle vaikuttamiselle Mallikouluun osallistuvat nuoret naiset ovat alttiita. Olen myös pohtinut, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on Mallikoulu-konseptin ja sellaisen tiiviin uskonnollisen yhteisön toiminnan välillä, jota syytetään hengellisen väkivallan harjoittamisesta.

Listaan tähän blogikirjoitukseen hämmentyneitä ja tunnustelevia pohdintojani. Lähteinä olen käyttänyt vapaan muisteluni lisäksi internetistä löytyviä haastatteluja. Continue reading “Mallikouluväkivaltaa”

Mistä yhteisön kanta muodostuu?

Julkisessa keskustelussa toivotaan normatiivisilta yhteisöiltä selkeää  kantaa eettisiin kysymyksiin. Mutta mikä määrittää jonkin yhteisön kannan?  Yhteisön kantaa voidaan etsiä ainakin neljältä tasolta: yhteisön säännöistä tai säädöksistä, kannanotoista, toiminnasta ja keskusteluista. Eri tasojen normittavat kannat eivät välttämättä ole yhteneviä keskenään. Kuvaan tätä pohtimalla, mikä on evankelis-luterilaisen kirkon kanta samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin.

Näin kirjoittaa blogin vieraileva kirjoittaja, kirkon kannanottojen opin ja etiikan suhdetta tutkiva Tuomas Hynynen.

Continue reading “Mistä yhteisön kanta muodostuu?”