Tutkimus

“Sosiaalietiikka on teologinen keittiötiede. Sisään saa tulla takaovesta, kuraisin saappain ja istua keittiönpöydän ääreen ihmettelemään. Ei tarvitse olla salonkikelpoinen tehdäkseen sosiaalietiikkaa.” -Jaana Hallamaa

Sosiaalieettistä tutkimusta tehdään Systemaattisen teologian osastolla Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Sosiaalietiikkaan on muodostunut neljä osin limittäistä tutkimuskaistaa. Yhdellä kaistalla muotoillaan etiikan käsitevälineitä, toisella tutkitaan uskontoa ja etiikkaa, kolmannella kaistalla painottuu sosiaalietiikan historia. Neljännellä kaistalla keskitytään hyvinvoinnin sekä bio- ja lääketieteiden eettisiin kysymyksiin.

Sosiaalietiikan tutkimus ui  teologiseen tiedekuntaan vahingossa 1970-luvulla uskonnonfilosofian kylkiäiseksi. Vuodesta 2002 vahinkolapsella on ollut oma professorin virka. Oppiaineesta on valmistunut maistereita kymmenen vuoden ajan.