Stiven Naatus

Naatus_StivenTM, tal.yo (johtaminen ja organisaatio)

Toimin kappalaisena Tuiran seurakunnassa Oulussa. Sosiaalietiikka hyppää eteen mitä erilaisimmissa yhteyksissä: keskusteluissa, projekteissa ja arkisessa työssä. Olen tehnyt töitä pääasiassa kasvatuksen parissa, hiljattain yliopistolla opiskelijapastorina.

Tutkin aikoinaan identiteetin käsitettä. Käsitettä olen saanut soveltaa käytäntöön edelleen, kun olen osallistunut herätysliikekentän muutosta koskevaan julkiseen keskusteluun. Identiteetti ja sen suhde ympäröivään todellisuuteen kiehtovat yhä.

Olen kirjoitellut blogeja, kolumneja sekä muutaman artikkelin sanomalehteen. Myös organisaatioiden toimintamallit ja johtamisen eettiset kysymykset kiinnostavat, ja olenkin perehtynyt niihin taloustieteen opinnoissa.

Blogi: Kaleva.fi

Yhteystiedot: stiven.naatus [at] evl.fi