Bioetiikka

Bioetiikan kaistalla tutkitaan eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät potilaiden hoitoon ja oikeuksiin, terveydenhuollon päätöksentekoon, lääketieteelliseen tutkimukseen sekä terveyden ja sairauden käsitteisiin. Kaistalla käsitellään myös ympäristöeettisiä ja teknologian etiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Bioetiikka on soveltavaa etiikka: erilaisia etiikan teorioita ja käsitteellisiä erotteluja sovelletaan terveyttä ja sairautta koskeviin erityiskysymyksiin. Bioetiikka myös paljastaa teorioiden ongelmakohtia ja haastaa muotoilemaan uudenlaisia käsitteellisiä erotteluja.

Kaistan sosiaalieetikot toimivat tieteidenvälisesti. Yhteistyötä tehdään etenkin lääke- ja terveystieteiden, oikeustieteen sekä lääketieteen filosofian asiantuntijoiden kanssa.

Teologit olivat 1950-luvulla ensimmäisiä, jotka aloittivat nykykeskustelun bioetiikan kysymyksistä. Tulevaisuudessa teologian rooli korostuu entisestään monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Terveydenhuollon etiikan edistäminen edellyttää myös tietoutta uskonnollisista näkemyksistä.

Asiantuntijat: Janne Nikkinen, Karoliina Nikula, Eeva Nyrövaara, Heikki SaxénMari Stenlund

In English: Bioethics

Helsinki Summer Schoolin kurssi: Introduction to Bioethics