Hanna Ronikonmäki

TM, tohtorikoulutettavaRonikonmaki_Hanna

Teen väitöskirjaa uskonnonfilosofian oppiaineeseen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Tutkimusaiheenani on nykyajan angloamerikkalainen, erityisesti naturalistinen, kuolemanfilosofia. Väitöskirjan pääteemoina ovat kuoleman määritelmään ja arvoon liittyvät kysymykset, millä on yhteys myös sosiaali- ja bioetiikan tutkimukseen.

Sosiaalietiikan alalla mielenkiinnon kohteenani ovat myös metaeettiset teoriat. Yksi keskeinen metaeettinen kysymys on, mihin moraaliväitteiden nähdään perustuvan toisaalta eri tieteenalojen ja tieteellisen maailmankuvan näkökulmasta ja toisaalta erilaisissa katsomuksellisissa perinteissä. On myös kiinnostavaa pohtia, miten metaeettiset moraaliteoriat vaikuttavat moraalifilosofiseen keskusteluun käytännössä. Onko mahdollista keskustella hedelmällisesti moraalisiksi luokiteltavista kysymyksistä, jos moraalikäsitykset ovat jo lähtökohtaisesti ristiriitaiset?

Yhteystiedot: hanna.ronikonmaki [at] helsinki.fi