Vastavuoroisuus, inhimillinen hyvä, oikeudenmukaisuus – Vastavuoroisuus-seminaarin antia

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Inhimillistä hyvää tavoittelevan toiminnan on perustuttava vastavuoroisuudelle – toiminnassa on otettava huomioon myös sen kohteena olevan toisen ja toisten ihmisten toiveet, halut ja intressit. Hyvää tuottavassa toiminta perustuu sille, että toisiin asennoidutaan kykenevinä toimijoina. Toisiin kohdistuva toiminta ei ole pelkästään yksisuuntaista vaikuttamista.

Continue reading “Vastavuoroisuus, inhimillinen hyvä, oikeudenmukaisuus – Vastavuoroisuus-seminaarin antia”

Kolmas sektori hauraiden valtioiden tukena – oikeudenmukaistako?

Pohjoismaissa olemme tottuneet ajattelemaan, että keskeisten hyvinvointioikeuksien takaaminen on julkisen sektorin vastuulla. Valtioiden uusi haurastuminen myös Globaalissa pohjoisessa haastaa kuitenkin arvioimaan totunnaisia hyvinvointimalleja uudelleen. Kolmatta sektoria ei ole tässä myllerryksessä unohdettu, mutta se olisi onnistuttava nivomaan kestävään globaaliin oikeudenmukaisuusajatteluun. Continue reading “Kolmas sektori hauraiden valtioiden tukena – oikeudenmukaistako?”