Vastavuoroisuus, inhimillinen hyvä, oikeudenmukaisuus – Vastavuoroisuus-seminaarin antia

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Inhimillistä hyvää tavoittelevan toiminnan on perustuttava vastavuoroisuudelle – toiminnassa on otettava huomioon myös sen kohteena olevan toisen ja toisten ihmisten toiveet, halut ja intressit. Hyvää tuottavassa toiminta perustuu sille, että toisiin asennoidutaan kykenevinä toimijoina. Toisiin kohdistuva toiminta ei ole pelkästään yksisuuntaista vaikuttamista.

Continue reading “Vastavuoroisuus, inhimillinen hyvä, oikeudenmukaisuus – Vastavuoroisuus-seminaarin antia”

Lahjoja jaossa

Lahjat ovat saajalle kaksijakoisia: ilahduttavia saada ja velvoittavia. Kuva: Asenat29 [CC BY 2.0].
Puhelimeni soi illalla. Tuote-esittelijällä oli asiaa juuri minulle. Jos antaisin osoitteeni, hän lähettäisi minulle paketillisen alusasuja. Sanoin, että minulla on tarvitsemani alusasut, enkä halua uusia.

Keskustelukumppani ei tuntunut ymmärtävän, mitä sanoin, vaan alkoi vakuutella, ettei lähetyksen vastaanottaminen sitoisi minua mihinkään. Suostuttelu ei vaikuttanut minuun, eihän puhuja kyennyt vähentämään vaatekaappini sisältöä. Puhekumppanini seuraavissa repliikeissä oli epäuskoa: ei ota, vaikka ilmaiseksi tarjotaan, mikä mahtaa tyyppiä vaivata.

Continue reading “Lahjoja jaossa”