Ilse Paakkinen

TTPaakkinen_Ilse

Olen kiinnostunut sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Erikoisalaani ovat ihmisoikeudet, naisten oikeudet, aatehistoria, oikeushistoria ja uskontojen välinen suvaitsevuus. Väitöskirjassani tarkastelen naisten oikeuksien varhaisvaiheita. Käsittelen Christine de Pizanin (1365-1430) sukupuoli ja lakikäsitystä hänen allegorisessa teoksessaan Naisten kaupunki.

Haluan vaikuttaa erityisesti sukupuoleen, seksuaalisuuteen, uskontoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin ihmisoikeuskysymyksiin niin akateemisessa maailmassa, kuin sen ulkopuolella. Ihmisoikeuksien aatehistorian tutkiminen on tärkeää ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi – vain tuntemalla menneen voi ymmärtää ja vaikuttaa nykypäivään.

Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys valitsi minut vuoden opettajaksi vuonna 2011 perustellen valintansa asiantuntevuudellani, positiivisuudellani ja innostavuudellani. Ajatustyön lisäksi olen tuottanut tapahtumia, jossa annetaan konkreettista apua hädänalaisille: syksyllä 2012 järjestettyjen swing-tanssijuhlien tuotot lahjoitimme Vailla vakinaista asuntoa ry:lle. Vuoden 2016 vietin matkustaen ympäri maailmaa. Vapaa-aikani kuluu ihmisoikeuskysymysten parissa.

Yhteystiedot: Ilse.paakkinen [at] helsinki.fi, Reason and Religious Recognition -huippuyksikkö, Tuhat

Kaista: Sosiaalietiikan historia