Marko Ikonen

TMtohtorikoulutettava, uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori, Ikonen_Markotyönohjaaja

Tutkimuksessani “Työnohjaus – vuorovaikutukseen perustuva praksis” tarkastelen työnohjauksen taustaoletuksia, sekä luottamukseen perustuvaa vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaa toimintaa käsiteanalyyttisesti.

Vallankäyttö, luottamus ja epäluottamus, yhteistoiminnan rakentuminen ja sen esteet opetusta, hoitoa ja huolenpitoa antavissa instituutioissa ja vuorovaikutussuhteissa kiinnostavat. Mitä neutraalissa ammatillisessa vuorovaikutuksessa todella tapahtuu? Mihin oppiminen, parantavuus ja hoitavuus oikeasti perustuvat, jos ei useinkaan tietoon? Ihmissuhdeammattien toiminnallisen ytimen ja vuorovaikutuksen avaaminen käsiteanalyyttisesti on tärkeää.

Asiantuntemusala:  työnohjauksen etiikka; vaikuttamistoiminnan analyysi

Yhteystiedot: +358-503456063, marko.ikonen [at] helsinki.fi