Mari Stenlund

TT, sosionomi(-diakoni) AMK, apurahatutkija Stenlund Mari 001

Olen kiinnostunut mielenterveyden, uskonnon ja ihmisoikeuksien välisiin suhteisiin liittyvistä haasteista.

Tällä hetkellä tutkin, miten uskonnonvapaus ja oikeus mielenterveyteen suhteutuvat toisiinsa ja miten molemmat ihmisoikeudet voitaisiin turvata yhteiskunnassa mahdollisimman hyvin. Tutkimukseni tuo käsitteellistä selvyyttä esimerkiksi hengellistä väkivaltaa ja ns. vaihtoehtoisia terapioita koskeviin ihmisoikeushaasteisiin.

Väitöskirjassani (3/2014) tutkin psykoottisen ihmisen uskonnon- ja mielipiteenvapautta. Selvitin, millainen uskonnon- ja mielipiteenvapauden ymmärtämistapa olisi mielekäs myös niissä tilanteissa, kun ihmisellä on psykoottisia harhaluuloja.

Tieteellisen työni ohella olen luennoinut psykiatrian ammattilaisille sekä kirjoittanut yleistajuisia artikkeleita. Minua voi pyytää vieraaksi myös potilasryhmiin. Osallistun mielelläni keskusteluihin, työryhmiin ja yhteistyöhankkeisiin.

Yhteystiedot: mari.stenlund [at] helsinki.fi, +358-044 2841309