Etiikan käsitevälineet

“Sosiaalietiikka on moppaustiedettä: käsiteanalyysilla siivotaan maailman epämääräistä puhetta järjestykseen.” -Liisa Björklund

Etiikka on käytännöllistä filosofiaa, joka valjastaa filosofiset metodit ja käsitteenmuodostuksen ihmisten yhteiselämän tutkimiseen. Sosiaalietiikka tutkii ja muotoilee käsitteitä, joiden avulla voidaan eritellä ja ymmärtää erityyppisissä yhteisöissä ilmeneviä, moraaliselta kannalta relevantteja kysymyksiä.

Käsitteitä tutkitaan yhtäältä analysoimalla, mitä jollakin termillä tarkoitetaan, mitä eri merkityksiä sillä on ja mitä käsitteellisiä edellytyksiä sen käyttämiseen liittyy. Toisaalta sosiaalietiikassa kehitetään uusia käsitteitä, joiden avulla yhteisöjen ja ihmisten välisiä ilmiöitä ja ongelmia voidaan hahmottaa, havainnollistaa ja ymmärtää.

Ilman täsmällisiä käsitteitä, joiden merkitys tunnetaan, on vaikeaa tai mahdotonta keskustella mielekkäästi yhteiskunnallisista ilmiöistä ja etsiä ongelmiin ratkaisuja. Käsitetutkimuksella sosiaalietiikka palvelee yhteiskuntatieteiden teorianmuodostusta ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Asiantuntijat: Jaana Hallamaa, Marko Ikonen, Taina Kalliokoski, Suvielise Nurmi, Marja-Riitta Ojala, Isto Peltomäki, Johanna Väyrynen

In English: Conceptual Ethics