Sielunhoidon muutos selittää yhteiskunnallista keskustelua

Kuva: Unsplash.com, public domain

Ennen hädässä, tuskassa ja kärsimyksen keskellä olevaa seurakuntalaista autettiin Jumalan sanan avulla. Sielunhoitajan, papin, tehtävänä oli tunnistaa seurakuntalaisen synnistä johtuva sielun hätä ja tarjota avuksi oikeanlaista sananjulistusta. Nyt valtakirkon sielunhoitokoulutuksissa tällainen ei tule kuulonkaan. Sielunhoito on radikaalisti uudistunut. Uudistuminen on kulkenut samoissa askelmerkeissä yhteiskunnallisen muutoksen kanssa, tai jopa sen edellä.

Nykyinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sielunhoito perustuu terapeuttiselle auttamiselle, jolla ei tarkoiteta tässä psykologista terapiaa, vaan auttamisen lähtökohtaista tavoitetta. Pyrkimyksenä on edistää autettavan omien, tämän itse hyvänä pitämien asioiden tavoittelua. Terapeuttiseen lähestymistapaan perustuvan sielunhoidon kehittäminen alkoi Yhdysvalloissa 1920-luvulla ja Suomessa 1960-luvulla.

Continue reading “Sielunhoidon muutos selittää yhteiskunnallista keskustelua”

Yhä parempaa hengellistä hoitoa?

Sairaalasielunhoidolla on perusteltu paikka sairaaloissa. Ensinnäkin, hengellinen hoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hyvää hoitoa. Esimerkiksi STM:n saattohoidon suosituksissa (s. 31) on erikseen mainittu potilaan oikeus henkisiin, hengellisiin ja eksistentiaalisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä omaisten oikeus hengelliseen tukeen.

Continue reading “Yhä parempaa hengellistä hoitoa?”

Keskellä tutkimusta, tutkimattomana

Sairaalasielunhoito elää tutkimuksen ympäröimänä, ilman että sitä itseään on juurikaan tutkittu. Sairaalasielunhoitaja tekee työtä tutkittavien ihmisten parissa. Työssä kohdattavat ihmiset ovat usein potilaita, jotka tulevat sairaalaan siksi, että heitä tutkitaan. Sairaalasielunhoitajan läheisimmät työtoverit ovat hoitajia ja lääkäreitä, jotka työkseen tutkivat ihmisiä. Lääketiede ja hoitotyö perustuvat pitkälti tutkimusnäyttöön. Sairaalasielunhoitoa sen sijaan ei juurikaan ole aiemmin tutkittu. Nyt on nähtävissä tutkimusimperatiivin visiointia sairaalasielunhoidon osalta.

Continue reading “Keskellä tutkimusta, tutkimattomana”