Jukka Haataja

TM, oikeustieteen maisteri, asianajoalalla Haataja_Jukka

Olen sosiaalietiikan pro gradussani rekonstruoinut suursijoittaja George Sorosin ajattelussa esiintyvää tietoteorian ja yhteiskuntateorian välistä suhdetta.

Minua kiinnostaa, miten erilaiset tietokäsitykset vaikuttavat siihen, miten yhteiskunnan moraalikäsitysten ristiriitoja analysoidaan.

Keskustelen mielelläni sosiaalietiikan ja oikeustieteen näkökulmista myös liiketoiminnan etiikasta, esimerkiksi eettisen liiketoiminnan ja osakeyhtiön lakisääteisen tarkoituksen (voiton tuottaminen osakkeenomistajille) välisestä suhteesta.

Asiantuntemusala: George Sorosin filosofia; tietoteorian ja etiikan suhde; sosiaalietiikan ja oikeustieteen välimaasto

Yhteystiedot: jukka.j.haataja [at] gmail.com, 040 413 2449