Iltamissa 25.2. keskustellaan ihmisarvosta

Ihmisarvon käsite sisältää ajatuksen, että jokainen meistä on arvokas ihmisenä, koska olemme ihmisiä.  Kun ihmiarvosta puhutaan bioeettisissä kysymyksissä, törmätään kuitenkin moniin pulmiin. Tarkoitammeko kaikki samaa puhuessamme ihmisarvosta? Onko ihmisarvolla alku ja loppu? Tule iltamiin kuulemaan ja keskustelemaan!

Continue reading “Iltamissa 25.2. keskustellaan ihmisarvosta”

Iltamissa 12.11. aiheena lobbauksen etiikka

Lobbaus, edunvalvonta, vaikuttajaviestintä – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mitä lobbarit oikein tekevät ja mitä lobbauksessa tapahtuu? Voiko lobbausta tarkastella etiikan välinein? Kuka lobbauksessa asettaa toimijuuden ehdot – lobbari, asiakas, poliitikko vai ihan joku muu?

Näitä kysymyksiä pohdiskellaan juuri aiheesta gradunsa palauttaneen Eero Rämön johdolla sosiaalietiikan iltamissa torstaina 12.11.2015 klo 16.15-18 teologisen tiedekunnan salissa 531. Tervetuloa keskustelemaan!
Continue reading “Iltamissa 12.11. aiheena lobbauksen etiikka”

Iltamissa 14.9. aiheena yritysvastuu

Liiketoiminnan vastuullisuus on kestävän kehityksen ydintä. Mistä sen juuret juontuvat, mihin sitä tarvitaan? Mitä se merkitsee yhteiskunnalle ja valtiolle, entä itse ihmiselle? Voiko vastuun filosofiaa sovittaa yrityksiin? Mitä talouskasvulle kuuluu? Onko suuryritysten valtaannousun myötä luvassa uusi moraalijärjestys, kuten jotkut tutkijat ounastelevat? Olemmeko enemmän valtion kansalaisia vai yritysten asiakkaita, jäseniä, osakkaita?

Näistä kysymyksistä alustaa Antti Salo gradunsa pohjalta syksyn ensimmäisissä sosiaalietiikan iltamissa 14.9. klo 16-18 teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa. Tervetuloa, sosiaalietiikasta kiinnostuneet!
Continue reading “Iltamissa 14.9. aiheena yritysvastuu”

Kun teologi sotkee sormensa arkkitehtuuriin

Arkkitehtuurissa yhdistyvät tekniikka ja taide. Molemmat niistä voivat toimia kynnyksenä ryhtyä tutkimaan aihetta muille kuin näiden alojen osaajille. Mitä tapahtuu, kun sosiaalietiikan harrastajat käyvät käsiksi arkkitehtuuriin? Millaisia näkökulmia teologi ja sosiaalieetikko voi tuoda arkkitehtuurin tutkimiseen? Continue reading “Kun teologi sotkee sormensa arkkitehtuuriin”

Sosiaalietiikan iltamat 19.1.2015

Tervetuloa sosiaalietiikan iltamiin 19.1.2015 klo 16-18!

https://blogs.helsinki.fi/socialethics/events/sosiaalietiikan-iltamat-2/

Sosiaalietiikan iltamat on sosiaalietiikan opiskelijoiden järjestämä tilaisuus, joka on suunnattu kaikille sosiaalietiikan opiskelijoille ja sosiaalietiikasta kiinnostuneille teologian opiskelijoille sekä sosiaalietiikan tutkijoille ja opettajille.

Iltamissa keskustellaan ajankohtaisista sosiaalieettisistä aiheista ja tutkimuksesta sekä tutustutaan sosiaalietiikan piirissä toimiviin ihmisiin. Tilaisuudessa on viinitarjoilu.

Ohjelmassa sosiaalietiikan maisteriopiskelija Ville Vakkurin esitelmä ja johdattama keskustelu arkkitehtuurista ja etiikasta.

Arkkitehtuuri ja etiikka?

Voiko sosiaalietiikan opiskelija tehdä gradun arkkitehtuurista? Miten arkkitehtuuria, rakennettua ympäristöä, voidaan edes hahmottaa etiikan työvälinein? Edustaako arkkitehtuuri itsessään jonkinlaista eettistä normistoa tai sen ilmenemistä ohjaavia hyvään suhteutuvia arvoja? Continue reading “Sosiaalietiikan iltamat 19.1.2015”

Sosiaalietiikka, ketterä reagoija

Ensimmäisissä sosiaalietiikan iltamissa keskusteltiin toisiin tutustumisen lomassa parikymmenpäisen joukon voimin siitä, miten sosiaalietiikan toimijat ovat oppialansa hahmottaneet. Etiikassa etsitään vastauksia kysymyksiin hyvästä elämästä. Mutta mikä ihme on sosiaalietiikan rooli ja miksi sitä tehdään teologisessa tiedekunnassa?

Continue reading “Sosiaalietiikka, ketterä reagoija”

Sosiaalietiikan iltamat 13.11.

Tervetuloa sosiaalietiikan iltamiin 13.11. klo 16-18!

https://blogs.helsinki.fi/socialethics/events/sosiaalietiikan-iltamat/

Sosiaalietiikan iltamat on sosiaalietiikan opiskelijoiden järjestämä tilaisuus, joka on suunnattu kaikille sosiaalietiikan opiskelijoille ja sosiaalietiikasta kiinnostuneille teologian opiskelijoille sekä sosiaalietiikan tutkijoille ja opettajille.