Iltamissa 14.9. aiheena yritysvastuu

Liiketoiminnan vastuullisuus on kestävän kehityksen ydintä. Mistä sen juuret juontuvat, mihin sitä tarvitaan? Mitä se merkitsee yhteiskunnalle ja valtiolle, entä itse ihmiselle? Voiko vastuun filosofiaa sovittaa yrityksiin? Mitä talouskasvulle kuuluu? Onko suuryritysten valtaannousun myötä luvassa uusi moraalijärjestys, kuten jotkut tutkijat ounastelevat? Olemmeko enemmän valtion kansalaisia vai yritysten asiakkaita, jäseniä, osakkaita?

Näistä kysymyksistä alustaa Antti Salo gradunsa pohjalta syksyn ensimmäisissä sosiaalietiikan iltamissa 14.9. klo 16-18 teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa. Tervetuloa, sosiaalietiikasta kiinnostuneet!

Iltamat tarjoavat sosiaalietiikan piirissä toimiville ihmisille eli opettajille, opiskelijoille, tutkijoille ja asiantuntijoille vapaamuotoisen tapaamis- ja keskustelutilan. Iltamissa on mehu- ja viinitarjoilu.

[Kuva: Maja Petric. https://unsplash.com/]