Ymmärrän, kritisoin, rakastan?

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

En voi ymmärtää”, sanotaan päätä puistellen rasisteille, Putinia tukeville venäläisille ja salaliittoteorioihin uskoville. Uutismediaan ja sosiaaliseen mediaan näyttää kietoutuneen mukaan uusi sairaus: vaikeus arvostaa asioiden, ilmiöiden ja ihmisten toiminnan ymmärtämistä. Jos ilmaisee ymmärtävänsä Putinia, heti joku asettuu syyttämään: ”olet väärien puolella” ja ”et tuominnut! tai ”symppasit vihollista”.

Vastaavalla tavalla, jos ilmaisee, ettei hyväksy jotakin toimintaa, siihen vastataan selittämällä asian tai ihmisen taustoja tai toimintalogiikkaa. Ikään kuin ymmärtäminen tarkoittaisi samaa kuin suvaitseminen, sietäminen tai hyväksyminen. Ei se tarkoita.

Ymmärtäminen on arkisessa kielenkäytössä vaivihkaa muuttunut, jos ei nyt hyväksymisen synonyymiksi, niin ainakin hyväksymishalun ilmaisuksi, ja jonkun toimien moittiminen tulkitaan ymmärtämättömyydeksi, mihin vastataan selittämällä kiireesti, mistä kyseisen toimijan käytös tai ajattelutapa johtuvat.

Ilman paikkansa pitävää tietoa ja ymmärrystä on kuitenkin mahdotonta tehdä perusteltuja moraalisia kannanottoja, antaa rakentavaa kriittistä palautetta tai koettaa muuttaa jonkin ei-moraalisen toimijan toimintaa laadukkaammaksi tai moraalisesti kestävämmäksi. Ymmärtäminen on pohja perustellulle kritiikille.

Sosiaalieettisessä tutkimuksessakin koetetaan ymmärtää monia sellaisia ihmisten elämismaailman ilmiöitä ja ihmisyksilöiden ja kollektiivien toimintaa, jota ei voi hyväksyä eli pitää moraalisesti neutraalina tai ansiokkaana. Tutkin itse aikanaan gradussani sitä, miten suomalaiset kouluampumiset esitettiin moraalisena toimintana sanomalehtiaineistossa. Jo tässä aineistossa havaitsin, miten jotkut pitivät ampujien toiminnan selittämistä ja ymmärtämistä synonyyminä kouluampujien toiminnan hyväksymiselle. Tätä välttääkseen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujat päätyivät välillä selittämään ampujien toimintaa pelkästään ympäröivän yhteiskunnan tekijöillä.

Rinnakkainen ilmiö ymmärtää-verbin väärinkäytölle on muka-ihmettely ja jännä-puhe, jolla kylvetään epäluottamusta jotakin puhujaa tai ihmisryhmää kohtaan syyttämättä sitä suoraan tai antamalla huolellista eteenpäin vievää kritiikkiä. Puhuja voi vetäytyä vastuusta ehdottaa vaihtoehtoa tai tarjota perusteluja, nostaa kädet pystyyn ja puolustautua: ”Minähän vain ihmettelin! Enhän minä väittänyt mitään!”

Toisaalta vahva halu tuomita jokin toiminta johtaa helposti ihmisten tuomitsemiseen ja tuomittuja tekoja tehneiden ihmisten uhriutumiseen. Some-kulttuuri nimittäin luo paineen tehdä jatkuvaa identiteettityötä. Luemme toistemme videoita, kuvia, sanoja ja reaktioita suhteessa siihen, keihin katsomme viestin lähettäjän kuuluvan ja viestillä identifioituvan. On asetuttava jonkun puolelle tai toista vastaan. Haluamme nopean vastauksen uusiinkin tilanteisiin, jotta hahmotamme, miten omassa viiteryhmässämme aiheeseen suhtaudutaan, ja voimme ilmaista olevamme hyvisten puolella.

Usein kyse on myös yksilöllisestä moraalipesusta, joka muistuttaa kristillistä pietismiä: oma hurskaus, oikeassa ja hyvien puolella oleminen on tärkeämpää kuin asioihin vaikuttaminen. Erottautumalla väärintekijästä, sanomalla jyrkästi, “minä en ymmärrä tuota”, saadaan vahvistettua oma mielenrauha.

Mitä, jos kuitenkin myöntäisimme avoimesti, että minun on ponnisteltava, jotta ymmärrän itseäni saatikka niitä, joiden kanssa olen eri mieltä?  Mitä, jos emme olisi koko ajan jotakin mieltä, vaan keskittyisimme rauhassa hankkimaan tietoa ja etsimään laajempaa ymmärrystä itselle vieraasta tilanteesta, ihmisestä tai ilmiöstä? Ymmärtäminen ei vielä tarkoita, että meidän olisi oltava samaa mieltä tai hyväksyttävä toisen esittämä näkemys tai toisen toiminta. Mikäli jotakin ymmärtää, voi sitä perustellusti kritisoida, ja kenties auttaa muutoksessa.

Ymmärtäminen voisi olla keino rakastaa lähimmäistä ja vihamiestä silloinkin, kun moittii tai kritisoi toisen toimintaa tai asennetta hyvin moraalisin perustein.

Kirjoittaja Taina Kalliokoski on yhteisöllisyyden rajoista väitellyt tutkijatohtori, joka työskentelee tekoälyn eettistä soveltamista edistävässä ETAIROS-hankkeessa

Ihmisen vai toiminnan tuomio

Kuva: Pixabay.com/Peggy und Marco Lachmann-Anke, public domain

Pitkin syksyä olemme kuulleet, miten Myanmarin armeija ja rajaviranomaiset ovat tappaneet ja raiskanneet alueella asuneeseen rohingyavähemmistöön kuuluvia. Väkivalta on ajanut satojatuhansia ihmisiä maanpakoon.

”Rohingya-väestön järjestelmällinen syrjintä on jatkunut Myanmarissa vuosikymmeniä. Natsi-Saksan tapaan muun muassa äärinationalistiset buddhalaissaarnaajat ovat levittäneet vihaa ja kutsuneet vähemmistökansaa eläinten nimillä”, kirjoittaa toimittaja Ville Similä Helsingin Sanomissa 22.10. julkaistussa uutisessa “Kansanmurha alkaa nimittelystä”.

Juttu pysäytti, sillä siinä kuvattu epäinhimillistävä retoriikka oli yllättävän tuttua. Vastaavaa nimittelyä löytyy suomalaisesta verkkokeskustelusta, johon osallistuvat mieltävät vastustavansa rasismia. Continue reading “Ihmisen vai toiminnan tuomio”

Lääke yksinäisyyteen

Kuva: Unsplash.com/Mike Wilson, public domain

Yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen pahoinvointia aiheuttava ongelma. Tästä vallitsi yksimielisyys Suomelaisten yksinäisyys -hankkeen viimeisessä työpajassa, johon sain osallistua viikko sitten. Työpajassa tutkijat, kansalaisjärjestöjen toimijat ja toimittajat jakoivat tietoa ja ajatuksia yksinäisyyden syistä ja siihen vastaamisesta. Osallistujien näkökulmien kirjoa luotaa Katarina Blomqvistin toimittama radiodokumenttisarja ”Kymmenen teesiä yksinäisyydestä”.

Toisinaan yksinäisyyden lääkkeeksi tarjotaan yhteisöllisyyttä. Lääkkeeksi yhteisöllisyysilmiö on sangen epämääräinen eikä vaikutuksiltaan yksiselitteisen hyvää tekevä. On siis tehtävä tarkempi erottelu yksinäisyys-oireyhtymän ja yhteisöllisyys-lääkkeen välillä.

Continue reading “Lääke yksinäisyyteen”

Katumuksen kansanliike

Kuva: Unsplash.com

Empatia eli kyky eläytyä toisen tilanteeseen on arvostettu moraaliresurssi. Yhtä tärkeä moraaliresurssi on ihmisen kyky katua. Katumisen kykyä pitää ylläpitää ja vahvistaa paitsi henkilökohtaisissa ihmissuhteissa myös yhteiskunnassa. Ehdotan, että aloitamme katumuksen kansanliikkeen.

Siinä missä empatia on toiseen kohdistuvaa lempeää ja hyveellistä asennoitumista, joka saa aikaan hyväksyvää hyminää, katuminen on vähän suttuista ja alentavaa. Se ei ole kovin trendikästä. Katumattomuudella saatetaan jopa kerskailla. Huudahdus ”en kadu mitään” kalskahtaa vahvan ja menestyneen ihmisen asenteelta. Täydellinen ei tee virheitä eikä toimi väärin, täydellisellä ei ole kaduttavaa.

Continue reading “Katumuksen kansanliike”

Solidaarisuus ei takaa eettisyyttä

pexels-photo-1989792
Kuva: www.pexels.com

Perjantaina 25.11. arkkipiispa Kari Mäkiselle myönnettiin Etmu-palkinto ”työstä ihmisoikeuksien, jakamattoman ihmisarvon ja solidaarisuuden puolesta”. Ihmisoikeudet ja jakamaton ihmisarvo ovat ymmärrettäviä, sillä ne määritellään ihmisoikeusdokumenteissa ja laissa. Mutta mitä työ solidaarisuuden puolesta tarkoittaa?

Continue reading “Solidaarisuus ei takaa eettisyyttä”

Turvallisuuden kokemus, itseisarvoinen hyvä?

Kun yhteiskunnassa koetaan uhkaa tai turvattomuutta, esimerkiksi väkivaltaisen iskun jälkeen, pyritään lääkkeeksi lisäämään turvallisuutta. Turvallisuuspuhe täytti kouluampumisten järkyttämän Suomen  ja terrori-iskujen ravisteleman Euroopan. Yhteiskunnallisella turvallisuudella voidaan tarkoittaa sekä ihmisten turvallisuuden kokemusten summaa että yhteiskuntien ominaisuutta, kun turvallisuutta uhkaavat riskit ovat arvioitu pieniksi. Sekä koettu turvallisuus että yhteiskunnan määreeksi liitetty turvallisuus perustuvat kuitenkin uskomusasenteeseen, joka voi osoittautua oikeaksi tai vääräksi.

Yhteiskunnan turvallisuus on myös turva-alan yrityksille iso bisnes.  Mitä turvallisuuden kokemus tarkoittaa tavoiteltavana hyvänä? Voidaanko turvallisuuden vahvistamista pitää itseisarvoisena eli yhteiskuntien päämääränä?  Continue reading “Turvallisuuden kokemus, itseisarvoinen hyvä?”

Kommentti: Auttaa voi myös eettisistä perusteista

Ylen toimittaja Anna Leppävuori haastatteli eri alojen asiantuntijoita juttuunsa ”Miksi ihminen auttaa toista”. Selittäviksi tekijöiksi  haastatteluista oli valittu mm. evoluutio, ihmisen itsekkyys, maineen kohottaminen ja halua saada itselle hyvä mieli.  Listasta puuttuivat auttamisen eettiset perusteet. Miksiköhän? Continue reading “Kommentti: Auttaa voi myös eettisistä perusteista”

Ilmoittaudu Rakkaus ja oikeudenmukaisuus -työpajaan 22.4.

Rakkaus ja oikeudenmukaisuusEdellyttääkö hyvän elämän toteutuminen yhteiskunnassa oikeudenmukaisuuden lisäksi rakkautta? Mikä on teologisen tutkimuksen panos hyvän yhteiskunnan rakentamiseen? Mitä on hyvä elämä?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Rakkaus ja oikeudenmukaisuus -työpajassa, johon teologisen tiedekunnan hankkeet Reason and Religious Recognition ja CoPassion kutsuvat teologian tutkijat ja teologisesta tutkimuksesta kiinnostuneet. Ilmoittaudu mukaan heti, sillä paikkoja on tilan vuoksi rajallinen määrä! Continue reading “Ilmoittaudu Rakkaus ja oikeudenmukaisuus -työpajaan 22.4.”

Iltamissa 25.2. keskustellaan ihmisarvosta

Ihmisarvon käsite sisältää ajatuksen, että jokainen meistä on arvokas ihmisenä, koska olemme ihmisiä.  Kun ihmiarvosta puhutaan bioeettisissä kysymyksissä, törmätään kuitenkin moniin pulmiin. Tarkoitammeko kaikki samaa puhuessamme ihmisarvosta? Onko ihmisarvolla alku ja loppu? Tule iltamiin kuulemaan ja keskustelemaan!

Continue reading “Iltamissa 25.2. keskustellaan ihmisarvosta”

Yhteisöllistä katupartiointia

Kansalaisten perustamat kilpailevat katupartioryhmät ovat alkuvuonna täyttäneet kaupunki- ja mediatilaa. Niitä voidaan pitää yhteisöllisyyden ilmauksena. Yhteisöllisyyttä kaivataan poliittisissa puheissa erityisesti, kun turvallisuudentunne säröilee. Silti partiot on tuomittu paheksuttavana rasistisena toimintana, mitä ne monessa tapauksessa ovatkin. Mitä tekemistä rasistisilla katupartioilla on ihanan ja kaivatun yhteisöllisyyden ja toisten vapaaehtoisen auttamisen kanssa?

Continue reading “Yhteisöllistä katupartiointia”