Taina Kalliokoski

TM, tohtorikoulutettava, toimittaja Taina Kalliokoski

Väitöskirjassani tutkin yhteisöllisyyden käsitettä ja sen aikaansaamisen keinoja filosofisen käsiteanalyysin avulla. Kun yhteisöllisyyttä kaivataan, harvoin määritellään, mitä sillä tarkoitetaan, tai otetaan huomioon sen ihmisen toiminnan vapaudelle aiheuttamia rajoituksia. Miten yhteisöllisyyttä muodostuu ja miten sitä saadaan aikaan yhteistoiminnalla tai vaikuttamistoiminnalla ihmisen hyvää kunnioittaen?

Pro gradussani tutkin, millaiseksi moraaliseksi toiminnaksi suomalaiset kouluampumiset miellettiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Yhteystiedot: taina.kalliokoski [at] helsinki.fi, TUHAT-tietokanta, LinkedIn