Taina Kalliokoski

TT, tutkijatohtori

Työskentelen tutkijana tekoälyn etiikkaa luovassa monitieteisessä ETAIROS -hankkeessa. Minua kiinnostaa, millaisia moraalifilosofisia ja arvoihin liittyviä taustaoletuksia on tekoälylle muotoilluissa eettisissä ohjeissa, miten ennakoida tekoälyjärjestelmiin liittyviä riskejä ja miten mallintaa eri tahojen välistä yhteistoimintaa, jolla tekoälyjärjestelmiä kehitetään eettisesti kestävämmiksi.

Väitöstutkimuksessani muotoilin yhteisöllisyyden, yhteistoiminnan ja ihmisen hyvän suhteita filosofisen analyysin keinoin. Tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen lisäksi olen työskennellyt tutkimuksen popularisoinnin ja uskontojournalismin parissa. Pro gradussani tutkin, millaiseksi moraaliseksi toiminnaksi suomalaiset vuosien 2007 ja 2008 kouluampumiset miellettiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Yhteystiedot: taina.kalliokoski [at] helsinki.fi, TUHAT-tietokanta, LinkedIn