Sari Sarlio-Siintola

TM, KTM (systeemit ja tietojenkäsittely), tohtorikoulutettava, AMK-lehtori Laurea Ammattikorkeakoulussa

Teen väitöstutkimusta käyttäjävetoisesta innovaatiotoiminnasta ja ikääntyville suunnattavia uudenlaisia hyvinvointipalveluita. Tavoitteeni on herättää arvokeskustelua sekä vaikuttaa innovaatiotoiminnan eetokseen ja käytänteisiin.

Paremmassa maailmassa sekä kehittämistyö käyttäjien kanssa että uudenlaiset palvelumallit oikeutetaan ensisijaisesti
hyvinvointiperustein.

Minulla on pitkän työurani vuoksi laajat verkostot tietoyhteiskunnan ja it-alan, innovaatiotoiminnan sekä hyvinvointialan ammattilaisiin yksityisellä, julkisella ja tutkimussektorilla.

Yhteystiedot: sari.sarlio-siintola [at] helsinki.fi, sari.sarlio [at] laurea.fi, +35840 513 9118

Julkaisut: TUHAT-tietokanta