Tiina Tawast

TM, sairaanhoitaja (amk)

Pro gradussa tarkastelin, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän joutuu psykologisen manipulaation kohteeksi ja häneen käytetään vaikuttamisen, vallan ja vallankäytön sekä luottamuksen keinoja epäreiluilla ja vahingoittavilla tavoilla. Lisäksi selvitin, kuinka tilanteessa on mahdollista välttää uhriutuminen ja säilyttää sekä luovuttamaton ihmisarvonsa että subjektiivinen toimijuutensa.

Olen kiinnostunut vuorovaikutusrelaatioissa ilmenevistä hienovaraisista sanoin ilmaisemattomista ilmiöistä, roolituksista ja toimijuuksista, joita usein pidetään itsestään selvyyksinä. Sosiaalieetikon tehtävä on jatkuvasti ja rakentavasti kyseenalaistaa ja ihmetellä: miksi, ja tuoda siten uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kaiken kiinnostukseni lähtökohtana on toivo. Toivo on onnistumisen, selviytymisen ja menestymisen mahdollisuus. Me ihmiset tarvitsemme toisiamme, joskus eniten juuri toivon tuojina. Teologina koen tämän ydintehtäväkseni.

Yhteystiedot: tiina.tawast [at] gmail.com