Johanna Toivonen

Väitöskirjassani tutkin uhriutumista ja voimaantumista toimintana psyykkisistä traumoista toipumisessa. Tavoitteenani on selvittää filosofisen käsiteanalyysin avulla, missä määrin psyykkisesti kuormittavaan tilanteeseen joutunutta ihmistä voidaan kutsua autonomiseksi toimijaksi ja mikä merkitys psyykkisesti traumatisoituneen ihmisen omalla kokemuksella itsestään toimijana on hänen toipumisensa kannalta.

Aluillaan oleva väitöskirjani on jatkoa pro gradu –tutkielmalleni, jossa analysoin uhrin toimijuutta ja toimintaa.

Minut tavoittaa osoitteesta johanna.k.toivonen@gmail.com