Hämärä puhe turvapaikkatilanteesta rapauttaa käsitystä kansainvälisten sopimusten sitovuudesta

Kuva: Unsplash.com, public domain

Sisäministeriö teetti Vaasan yliopistolla tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten turvapaikanhakijoita ja turvapaikkapolitiikkaa koskevia mielipiteitä. Tutkimus ja sen tulosten uutisointi liittyy osaksi julkista keskustelua, jossa siirretään huomio pois pakolaisten oikeuksista ja keskitytään suomalaisten tuntemuksiin.

Kansalaismielipide: Turvapaikanhakijat ja turvapaikkapolitiikka -tutkimuksen tavoite oli “saada mahdollisimman kattava kuva suomalaisten näkemyksistä, kokemuksista ja mielipiteistä koskien turvapaikanhakijatilannetta sekä ideoita toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa.” Moni media tarttui tutkimuksen tuloksiin ja uutisoi kansalaisten pitävän turvapaikanhakijoita koskevaa keskustelua polarisoituneena.

Continue reading “Hämärä puhe turvapaikkatilanteesta rapauttaa käsitystä kansainvälisten sopimusten sitovuudesta”

Venäjä, selvä turvallisuusuhka?

Ukrainan sodan alettua julkiseen keskusteluun nousi Pietarissa sijaitseva trollitehdas , jossa tuotetaan vuorokauden ympäri Venäjän valtionhallintoa puolustavaa propagandaa. Tehdas suoltaa myös suomalaisten lehtien kommenttipalstoille ja sosiaalisen median kanaville sisältöä, jolle on luonteenomaista disinformatiivisuus, heikko argumentaatio ja aggressiivinen sävy. Trollit ovat usein tunnistettavia, mutta huomaammeko niitä retorisia keinoja, joiden avulla suomalaisessa mediassa rakennetaan uhkakuvaa Venäjästä? Continue reading “Venäjä, selvä turvallisuusuhka?”

Päivittelyä ja kauhistelua

Vanhoissa Suomi-filmeissä on joitakin vakiohahmoja. On kotipaikkakunnalle palannut maisteri ja elämän hänestä erkaannuttama nuoruudenrakastettu, kirkonkylän silmäätekeviä ja humoristisessa valossa esitettyjä isäntämiehiä. Taustalla häärää joukko ämmiä, joiden tehtävä on päivitellä maisterin mielipiteitä tai kylän nuorten naisten esiintymistä. Heidän rooliinsa kuuluu myös paisuttaa jostain pienestä havainnosta mehevä juoru, joka antaa mahdollisuuden kauhistellen ennustaa nurkan takana vääjäämättä odottavan moraalisen katastrofin tulo.

Juoruämmien ajatellaan kuuluvan menneeseen aikaan. Nykyään meillä on ammattimaiset toimittajat ja tutkijat, jotka kertovat luotettavasti ja nopeasti tapahtumista ja niiden taustoista. Kenenkään ei tarvitse elää kuulopuheiden varassa, kun jokainen voi ottaa monesta asiasta selvää itsekin. On helppo tarkistaa saamansa tiedot turvautumalla eri lähteisiin ja verrata niiden välittämää informaatiota keskenään.

Continue reading “Päivittelyä ja kauhistelua”

Avustustyön perusteista ei ole pulaa

Nykymaailman kymmenillä kriisialueilla riittää avulle tarvetta. Niin luonnon kuin ihmisten aiheuttamien kriisien keskellä tarvitaan lääkkeitä, ruokaa ja puhdasta vettä sekä ennen kaikkea osaavia avustustyöntekijöitä. Pulaa on lähes kaikesta – usein edellisten lisäksi ajasta, hyvästä hallinnosta, asianmukaisesta tiedottamisesta ja poliittisesta tahdosta. Kenties pulaa on joskus myös auttamistyön teologiasta ja sosiaalietiikasta. Continue reading “Avustustyön perusteista ei ole pulaa”