Eeva Nyrövaara

TT, Tutkimushallinnon asiantuntija

Erityisalaani on feministinen bioetiikka sekä Teologisen tiedekunnan promootiojuhla Kalastajatorpalla 27.5.2011kantasolututkimukseen liittyvät eettiset kysymykset. Lisäksi olen kiinnostunut bioetiikan filosofisista ja teologisista perusteista ja siitä, miten feminististä bioetiikkaa voitaisiin edistää edelleen. Keskityn erityisesti uusiin teoreettisiin määrittelyihin, kuten moraalisen toimijuuden selventämiseen, sekä empiiristen metodien soveltamiseen bioetiikan alalla.

Tällä hetkellä bioetiikka on vakava harrastus: työskentelen
tutkimushallinnon asiantuntijana Helsingin yliopiston tutkimuksen toimialalla.

Asiantuntemusala: Feministinen bioetiikka ja kantasolututkimuksen eettiset kysymykset; bioetiikan filosofiset ja teoreettiset perusteet.

Yhteystiedot: eeva.nyrovaara [at] helsinki.fi, +35850 4160659, 02 941 40916, @EevaNyrovaara

Julkaisut ja toiminta: Tuhat-tietokanta, LinkdIn