Ei asiattomille kommenteille

Sosiaalietiikka.fi:ssä käytössä ollut mahdollisuus kommentoida tekstejä Facebook-sovelluksen kautta on poistettu käytöstä 5.8.2015 alkaen toistaiseksi. Ratkaisuun on päädytty, koska heinäkuussa julkaistuun blogikirjoitukseen liitettiin useita täysin asiattomia kommentteja. Asiattomina kommentteja on pidettävä sillä perusteella, että niissä puututtiin kirjoituksen aiheen ja asian sijaan kirjoittajaan, jota uhkailtiin ja loukattiin. Tällaista emme yhteisessä blogissamme suvaitse.

Continue reading “Ei asiattomille kommenteille”

Mari Stenlundille väitöskirjapalkinto

Mari Stenlund
Lämpimät onnittelut, Mari!

TT Mari Stenlundille myönnettiin eilen keskiviikkona 22. huhtikuuta Helsingin yliopiston rahastojen juhlassa väitöskirjapalkinto psykoottisen henkilön uskonnonvapautta tarkastelevasta väitöskirjastaan.

Perusteluissa ylistetään Stenlundin tutkijankykyjä:

”Stenlund on paitsi erittäin taitava teoreetikko myös sosiaalisten epäkohtien korjaamiseen pyrkivä rohkea uudistaja, joka työssään on kyennyt yhdistämään teoreettisen moraalifilosofian ja soveltavan etiikan.”

ja tutkimuksen monitieteisyyttä ja eettistä merkitystä:

”Stenlundin väitöskirja on tärkeä puheenvuoro ihmisoikeusajatteluun, mutta siinä otetaan myös kiinnostavalla tavalla kantaa psykoosin luonteesta käytävään filosofiseen keskusteluun.”

mutta myös käsiteanalyyttista lähestymistapaa:

”Stenlundin tapa käyttää käsitteellisiä analyysivälineitä kehittää ja laajentaa perinteistä filosofista käsiteanalyysimenetelmää niin, että hän kykenee tutkimuksessaan tarkastelemaan filosofisesti kiinnostavien teoreettisen kysymysten lisäksi myös polttavia sosiaalisia ongelmia. Hänen lähestymistapaansa voitaisiinkin kutsua sosiaalibioetiikaksi.”

Continue reading “Mari Stenlundille väitöskirjapalkinto”

Sosiaalietiikassa kysytään ‘mitä ihmettä tämä on?’

Sosiaalietiikka ujuttautui Helsingin teologiseen tiedekuntaan vahingossa 1970-luvulla. Vuodesta 2002 vahinkolapsella on ollut oma professorin virka ja vuodesta 2005 alkaen oppiaineesta on valmistunut maistereita. Ensimmäistä kertaa sosiaalietiikka kirkastaa profiiliaan, kokoaa joukkojaan ja pyrkii soveltamaan sosiaalietiikkaa entistä paremmin yleiseksi hyödyksi.

Miksi sosiaalietiikan oppiainetta uudistetaan, professori Jaana Hallamaa?

– Vain sellaisia päämääriä voidaan saavuttaa toiminnalla, jotka on otettu intentionaaliseksi tavoitteeksi. Muuten tulos on vain vahinko, Hallamaa kertoo filosofisen teon teorian käsittein. Continue reading “Sosiaalietiikassa kysytään ‘mitä ihmettä tämä on?’”