Ei asiattomille kommenteille

Sosiaalietiikka.fi:ssä käytössä ollut mahdollisuus kommentoida tekstejä Facebook-sovelluksen kautta on poistettu käytöstä 5.8.2015 alkaen toistaiseksi. Ratkaisuun on päädytty, koska heinäkuussa julkaistuun blogikirjoitukseen liitettiin useita täysin asiattomia kommentteja. Asiattomina kommentteja on pidettävä sillä perusteella, että niissä puututtiin kirjoituksen aiheen ja asian sijaan kirjoittajaan, jota uhkailtiin ja loukattiin. Tällaista emme yhteisessä blogissamme suvaitse.

Kommentointimahdollisuuden rajaaminen nostattaa usein syytöksiä ihmisoikeusjulistuksen pohjalta jokaiselle perusoikeutena kuuluvan sananvapausoikeuden rikkomisesta. Poistamalla uhkailut ja loukkaukset ja vaatimalla asiallista ja kunnioittavaa käyttäytymistä emme rajoita sananvapautta.

Sananvapaus takaa
1) oikeuden ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. (Suomen perustuslaki, luku 2, §12)
2) vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. (Euroopan ihmisoikeussopimus, artikla 10)

Sananvapauden eri puolten toteuttamiseen internetin ja sosiaalisen median palvelut, tämä blogi mukaan luettuna, tarjoavat nykyään oivat työkalut.

Oikeus mielipiteen ilmaisemiseen ei kuitenkaan sisällä lupaa rikkoa toisten ihmisten perusoikeuksia. Päinvastoin, oikeuksiin ja niiden käyttämiseen kuuluu erottamattomasti sitoutuminen velvollisuuteen ja vastuuseen kunnioittaa toisten oikeutta elää vapaasti, syrjimättä ja ilman väkivallan uhkaa.

Sananvapaus ei oikeuta ketään rohkaisemaan julkisesti toista rikokseen kuten
a) toisten perusoikeuksien rikkomiseen,
b) puhumaan toisen ihmisarvoa loukkaavasti tai uhkailevasti eikä
c) rikkomaan toisen yksityiselämää, kunniaa tai kotirauhaa.

Kommenteissa käytiin myös asiallista keskustelua. Toivomme, että keskusteluun osallistutaan edelleen vilkkaasti esimerkiksi Sosiaalietiikka.fi:n Facebook-sivulla, jossa blogin päivityksiä jaetaan. Kommentointia varten tarvitset yhä Facebook-tunnukset. Keskustelu on sielläkin julkista ja kirjoituksesi voi lukea kuka tahansa.

Asialliseen keskusteluun kuuluu, että

  1. keskustelijat sietävät omista käsityksistään poikkeavia mielipiteitä ja näkemyksiä,
  2.  toisten kirjoituksiin ja kommentteihin perehdytään huolellisesti lukemalla ne kokonaan ennen oman kommentin kirjoittamista,
  3. kirjoituksia ja kommentteja tarkastellaan suopean kriittisesti pyrkimyksenä ymmärtää, mitä kirjoittaja tahtoo sanoa ja millaista näkemystä hän edustaa eikä tahallisesti väärin ja
  4. keskustelijat tunnustavat toistensa olevan ihmisiä, joilla on yhtäläiset oikeudet ja luovuttamaton ihmisarvo.

Sosiaalietiikka.fi -blogi tarjoaa perusteltuja ajatuksia, näkökulmia ja ajattelun välineitä monen tasoisiin eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin. Jotta keskustelu näistä kysymyksistä olisi asiallista ja edistäisi kaikkien hyvää elämää, muita keskustelijoita on kohdeltava asiallisesti. Toista on kunnioitettava vastuullisena moraalisena toimijana myös silloin, kun mielipiteet ovat ristiriidassa keskenään ja tunteet kuohuvat.


Jaana Hallamaa, Taina Kalliokoski, Janne Nikkinen, Isto Peltomäki, Ville Päivänsalo ja Mari Stenlund

Kirjoittajat ovat blogin perustajia, kirjoittajia ja toimittajia

Katso myös http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/sananvapaus/