Sosiaalietiikan historia

”Historia on elämän opettaja”.

Tämä Ciceron lausuma kuvaa historian tehtävää ja merkitystä sellaisena kuin se ymmärrettiin antiikin, keskiajan ja renessanssin historiankirjoituksessa. Nykyäänkin viittaamme historiaan kasvatuksellisessa merkityksessä: menneisyyden tunteminen toimii oppina tulevalle. Historiassa on usein ajateltu eri tavalla kuin nykyisin. Menneisyys opettaa arvioimaan kriittisesti ajatteluamme sekä asenteiden ja arvojen valintoja.

Sosiaalietiikan historia -kaista on tieteidenvälinen. Kaistan keskeisenä tavoitteena on analysoida ja ymmärtää sosiaalietiikan kannalta keskeisiä historiallisia teemoja, tilanteita ja tapahtumia moraali- ja yhteiskuntafilosofian, sosiaalisen ja poliittisen ajattelun sekä oikeushistorian näkökulmista.

Keskeiset tämänhetkiset tutkimusprojektit tarkastelevat ihmisoikeuksien historiaa, moraalipsykologisten näkemysten ja teorioiden merkitystä modernin valtion synnyssä sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden historiaa. Tulevaisuudessa kiinnostuksemme kohteena on muun muassa uskonnollinen suvaitsevaisuus tai suvaitsemattomuus ja vastavuoroinen hyväksyminen uskontojen välisenä ja monikulttuurisena kysymyksenä eurooppalaisessa aatehistoriassa.

Asiantuntijat: Virpi Mäkinen, Ilse Paakkinen, Ruut Sjöblom

In English: History of Social Ethics

Katso myös Medieval and Early Modern Thought – tutkimusryhmä Suomen Akatemian Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikössä.