Janne Nikkinen

TT, sosiaalietiikan dosentti

Bioetiikka-kaistan vastuuhenkilö

Tutkimusintresseihini kuuluvat etenkin terveydenhuollon priorisointi, nanoteknologian etiikka ja rahapelaaminen sosiaalieettisenä kysymyksenä. Olen vieraillut tutkijana useissa eri maiden etiikan tutkimuskeskuksissa (esim. The Hastings Center ja Kennedy Institute of Ethics Yhdysvalloissa).

Olen HUS:in operatiivisen eettisen toimikunnan, Hjelt-instituutin eettisen toimikunnan ja Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan seuran jäsen. Toimin Pohjoismaiden bioetiikkatoimikunnan toisena suomalaisjäsenenä 2014-2016.

Lisäksi olen tuottanut tilausraportteja sosiaalietiikan kysymyksistä (esim. rahapelaamisesta Stakesille & THL:lle) ja ollut kutsuttuna puhujana tai asiantuntijana kymmenissä akateemisissa kokouksissa.

Yhteystiedot: janne.nikkinen [at] helsinki.fi, +358 2941 23022

Julkaisut ja toiminta: TUHAT-tietokanta