Suvielise Nurmi

TM, kouluttaja ja tutkija SuvieliseNurmi

Sosiaali- ja ympäristöeetikkona haluan vaikuttaa yhteiskunnan käytäntöihin erityisesti ympäristökysymyksissä. Olen toiminut etiikan yliopistonlehtorina, tutkijana, tietokirjailijana ja kouluttajana. Monitieteisyys on tullut itselleni tärkeäksi mm. HY:n ympäristötutkimusverkostoissa.

Väitöstutkimuksessani analysoin ympäristöfilosofian ihmiskuvaa. Tällä hetkellä tutkin ympäristösuhteiden vaikutusta moraaliseen toimijuuteen ja relationaalisuuden merkitystä eettisille teorioille.

Työssäni kouluttajana kasvatustyön palvelujärjestössä tuotan materiaalia kirkon lapsi- ja nuorisotyön tarpeisiin. Työn alla ovat ihmisoikeus-, ympäristö- ja globaalikasvatuksen sekä lasten osallisuuden edistämisen haasteet.

Asiantuntemusala: Ympäristöfilosofia, ekologinen etiikka, moraalinen toimijuus, etiikan käsitevälineet ja metaetiikka, eettinen kasvatus, globaali etiikka, lapset ja nuoret, luonnontieteet ja etiikka

Yhteystiedot: suvielise.nurmi@helsinki.fi, 040 5818144

Linkit: Academia.edu