Sosiaalietiikan iltamat 19.1.2015

Tervetuloa sosiaalietiikan iltamiin 19.1.2015 klo 16-18!

https://blogs.helsinki.fi/socialethics/events/sosiaalietiikan-iltamat-2/

Sosiaalietiikan iltamat on sosiaalietiikan opiskelijoiden järjestämä tilaisuus, joka on suunnattu kaikille sosiaalietiikan opiskelijoille ja sosiaalietiikasta kiinnostuneille teologian opiskelijoille sekä sosiaalietiikan tutkijoille ja opettajille.

Iltamissa keskustellaan ajankohtaisista sosiaalieettisistä aiheista ja tutkimuksesta sekä tutustutaan sosiaalietiikan piirissä toimiviin ihmisiin. Tilaisuudessa on viinitarjoilu.

Ohjelmassa sosiaalietiikan maisteriopiskelija Ville Vakkurin esitelmä ja johdattama keskustelu arkkitehtuurista ja etiikasta.

Arkkitehtuuri ja etiikka?

Voiko sosiaalietiikan opiskelija tehdä gradun arkkitehtuurista? Miten arkkitehtuuria, rakennettua ympäristöä, voidaan edes hahmottaa etiikan työvälinein? Edustaako arkkitehtuuri itsessään jonkinlaista eettistä normistoa tai sen ilmenemistä ohjaavia hyvään suhteutuvia arvoja?

Yksi keino hahmottaa näitä kysymyksiä on ihminen. Etsimällä vastausta siihen, millaisen kuvan arkkitehtuuri muodostaa ihmisestä ja sen toimintaedellytyksistä, voidaan vastata millaista hyvää arkkitehtuuri pyrkii edistämään.

Jokainen paikalla oleva haastetaan omin käsin tarttumaan arkkitehtuurin etiikan kysymyksiin konkreettisen kokeen kautta. Tarjolla on mahdollisuus kokeilla omia analysointikykyjään, löytää uutta ja haastaa vallitsevia tulkintoja. Kokeen tueksi ohjelmassa on lyhyt johdatus aihepiiriin sekä osallistujien omien näkökulmien peilaamista aiheesta työstetyn gradun tuloksiin.