Vastavuoroisuus, inhimillinen hyvä, oikeudenmukaisuus – Vastavuoroisuus-seminaarin antia

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Inhimillistä hyvää tavoittelevan toiminnan on perustuttava vastavuoroisuudelle – toiminnassa on otettava huomioon myös sen kohteena olevan toisen ja toisten ihmisten toiveet, halut ja intressit. Hyvää tuottavassa toiminta perustuu sille, että toisiin asennoidutaan kykenevinä toimijoina. Toisiin kohdistuva toiminta ei ole pelkästään yksisuuntaista vaikuttamista.

Continue reading “Vastavuoroisuus, inhimillinen hyvä, oikeudenmukaisuus – Vastavuoroisuus-seminaarin antia”