Koulun tarjoama seksuaali- ja turvataitokasvatus. Onko siitä mahdollisesti apua lasten turvalliseen sosiaalisen median käyttöön?

Yhä nuoremmilla lapsilla on käytössään älypuhelin tai -laitteita. Niiden avulla lapsilla voi olla lähes koko ajan vapaapääsy virtuaalimaailmaan ja sitä kautta sosiaaliseen mediaan. Vanhempien on mahdotonta valvoa kaikkea, mitä lapset tekevät virtuaalimaailmassa. Virtuaalimaailmassa on paljon vaaroja, joita lapset voivat kohdata. Lapsilla on oikeus kasvaa turvallisessa kasvuympäristössä eikä kenenkään lapsen tulisi joutua laiminlyödyksi, julmuuden tai väärinkäytön kohteeksi. Aikuisten tulisi suojella lapsia kaikilta vaaroilta. Lapset myös tarvitsevat aikuisten apua, neuvoja ja opetusta, jotta he pystyvät itse pitämään huolta omasta turvallisuudestaan.

Ovatko vanhemmat huolissaan lasten sosiaalisen median käytöstä? Ovatko he keskustelleet lastensa kanssa sosiaalisen median vaaroista? Opetetaanko vanhempien mielestä koulussa seksuaali- ja turvataitokasvatusta, ja oppivatko lapset siellä tietoja ja taitoja, joilla pystyvät välttämään vaaratilanteisiin joutumista?

Tavoitteet ja toteutus

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä alakouluikäisten lasten vanhemmilla on koulun tarjoamasta seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta ja mikä vaikutus niillä on lasten turvalliseen sosiaalisen median käyttöön. Tutkimuksen toteutin mixed methods -menetelmää käyttäen. Aineiston keräsin nettilomakekyselynä, jonka jaoin Facebookin kautta erilaisissa yksityisissä sekä julkisissa ryhmissä. Kyselylomake oli auki viikon ajan ja 75 vanhempaa vastasi kyselyyn. Määrällisen tutkimusaineiston analysointi tapahtui tilastollisia menetelmiä käyttäen, kun taas laadullisen tutkimusaineiston analysointi tapahtui sisällönanalyysiä käyttäen.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että koulussa järjestetään jonkinlaista seksuaali- ja turvataitokasvatusta, mutta viestintä ja yhteistyö kodin kanssa on vähäistä seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyen, joten vanhemmat eivät oikein tiedä, mitä kasvatus koulussa sisältää. Vanhemmat myös kokivat, ettei koulun tarjoama seksuaali- ja turvataitokasvatus ole riittävää. Suurin osa vanhemmista oli sitä mieltä, että omat valmiudet toteuttaa seksuaali- ja turvataitokasvatusta kotona ovat hyvät, mutta he kokivat silti kaipaavansa apuja ja lisätietoja aiheesta.

Vanhemmat olivat jollakin tasolla huolissaan lasten sosiaalisen median käytöstä, koska he eivät pysty vahtimaan kaikkea, mitä lapset sosiaalisessa mediassa tekevät. Vanhemmat tiedostivat sosiaalisessa mediassa olevan vaaroja (muun muassa vihapuheita, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sekä haitallisia kuva- ja videomateriaaleja) ja he olivatkin keskustelleet paljon sosiaalisen median vaaroista omien lastensa kanssa.

Tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että seksuaali- ja turvataitokasvatusta tulisi olla enemmän koulussa, jotta lapset pystyisivät välttämään sosiaalisen median vaaroja. Vanhemmat myös haluisivat tiedottamisen ja yhteistyön paranevan koulun kanssa näihin asioihin liittyen, jotta vanhemmat pystyisivät keskustelemaan samoista aiheista lasten kanssa myös kotona.

Janika Moilanen

Pro gradu: ”Olen lukenut groomingista” – Alakouluikäisten lasten vanhempien käsityksiä seksuaali- ja turvataitokasvatuksen mahdollisuuksista edistää lasten turvallista sosiaalisen median käyttöä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *