Koulun ja ankkurin yhteistyö nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäisemisessä

Tutkielman tarkoitus

Nuorten riski syrjäytyä on aihe, joka herättää paljon keskustelua. Syrjäytymisriskiä pyritään vähentämään niin pidentämällä oppivelvollisuutta kuin tarjoamalla yhteiskunnallisten toimijoiden kautta apua nuorille heidän haastaviin tilanteisiinsa. Rikoskäyttäytymisen tiedetään olevan yksi väylä syrjäytymiseen. Nuorten rikoskäyttäytymistä ennaltaehkäisemään on rakennettu ankkuritoiminta, jonka tulee tehdä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa, jotta nuorille voidaan tarjota paras mahdollinen apu ja tuki.

Tässä tutkielmassa pyrittiin selvittämään tapauskohtaisesti koulun ja henkilökunnan kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi haluttiin selvittää niitä tekijöitä, joiden koetaan ohjaavan tätä yhteistyötä. Tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä kyseisten yhteistyötahojen moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ennaltaehkäisijänä ja tätä kautta nuoren syrjäytymisen kierteeseen ajautumisen estäjänä.

 

Tutkielman tulokset

Tutkielmaa varten kerättiin kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä kolmelta koulun henkilökunnan edustajalta ja kolmelta ankkuritiimin työntekijältä. Sekä ankkuritiimi että noin 500:n oppilaan koulu sijaitsevat molemmat eteläisessä Suomessa. Haastattelujen avulla saadun tiedon perusteella niin koulun kuin ankkurin työntekijät kokevat yhteistyön myönteisenä sekä hyvin tarpeellisena. Tämän tutkielman mukaan ankkurin ja koulun välistä moniammatillista yhteistyötä tehdään niinä hetkinä, kun sille ilmenee tarvetta. Yhteistyötä toteutetaan paljon niin, että koulun henkilökunta konsultoi ankkurin työntekijöitä koululla ilmeneviin haastaviin tilanteisiin liittyen. Sitä kuitenkin tehdään myös konkreettisesti, jolloin koulun ja ankkurin työntekijät tapaavat nuorten haasteellisiin tilanteisiin liittyen voidakseen auttaa heitä. Haastateltavat kokivat, että heidän työtään ohjaa nuoren asemaan, vuorovaikutukseen ja arvoihin liittyvät periaatteet. Tämän lisäksi työtä koettiin ohjaavan myös sen seurauksiin liittyvät vaikutusmahdollisuudet. Sekä koulun että ankkuritiimin henkilökunta oli havainnut yhteistyöllä positiivisia vaikutuksia nuorten elämään.

 

Johtopäätökset

Tutkielman avulla saadun tiedon perusteella tällaiselle yhteistyölle on selkeästi tarvetta. Lisäksi sen on nähty vaikuttavan myönteisesti nuorten ei-toivottuun käyttäytymiseen. Aiempaan tutkimustietoon nojaten, kyseinen koulun ja ankkurin yhteistyö rakentuu sellaisten käytännön toimien varaan, joilla on nähty olevan positiivisia vaikutuksia nuorten elämään. Myös haastateltavat olivat havainneet yhteistyöstä seuranneita positiivisia vaikutuksia omien nuortensa kohdalla. Tärkeää olisi kuitenkin saada tietää, miten nuoret itse kokevat koulun ja ankkurin yhteistyön vaikutukset elämässään.

 

Eeva-Kaarina Ikonen

Pro gradu: Koulun ja ankkuritiimin henkilöstön kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäisemiseksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *