Mitä eri teknologiat tarjoavat oppimisympäristöissä?

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa uudenlaisia oppimiskokemuksia. Ei ole kuitenkaan täysin selvää, mitä se tarjoaa kognitiivisten affordanssien näkökulmasta. Kognitiiviset affordanssit ovat ympäristön tarjoamia, joita jokainen tulkitsee omasta näkökulmastaan. Tässä tutkielmassa selvitettiin, kokivatko opiskelijat, että teknologiaa sisältävä oppimisympäristö mahdollisti esimerkiksi yhteistyön, oman toiminnan kehittämisen tai tekemällä oppimisen. 

 

Tavoite 

Tutkielman ensimmäisena tavoitteena oli kehittää Cognitive Affordances of Technologies Scale (CATS) mittaria. Sitä on aiemmin käytetty havainnointitutkimuksessa, mutta tässä tutkielmassa se muokattiin kyselytutkimuksen tekemiseen. Toisena tavoitteena oli selvittää, mitä kognitiivisia affordansseja oli havaittu osallistujien toimesta erilaisissa teknologiaa sisältävissä oppimisympäristöissä.  

 

Aineisto  

Neljän eurooppalaisen yliopiston opiskelijat ja yhden suomalaisen yrityksen työntekijät vastasivat kyselyyn. Koko aineistoa (N = 134) hyödynnettiin mittarin kehittämisessä. Eri oppimisympäristöjen tutkimisessa opiskelijat jaettiin virtuaalitodellisuuden ja sulautetun oppimisen (blended learning) ryhmiin. 

 

Tulokset ja johtopäätökset 

Uudesta CATSmittarista muodostui alkuperäistä lyhyempi, ja sen sisältöön tuli rakenteellisia muutoksia. Pääryhmien osallistujat kokivat saavuttaneensa affordansseja eniten tutkimuspohjaisen oppimisen ja vuorovaikutuksellisen oppimisen kategorioissa, joten tässä tutkielmassa sulautetun oppimisen ympäristö tarjosi samanlaisia oppimisen kognitiivisia affrodansseja kuin virtuaalitodellisuutta sisältävä oppimisympäristö. Tulos ei ole täysin yllättävä, koska kirjallisuuden perusteella virtuaalitodellisuus voidaan tulkita osaksi sulautettua oppimista. Tulokset saavutetuista affordansseista virtuaalitodellisuutta sisältävässä ympäristössä poikkesivat alkuperäisestä CATStutkimuksesta. Syynä on luultavasti ympäristöjen erilainen hyödyntäminen.
 

Tulosten hyödyntäminen opetuksessa 

Opetuksen tulisi valmistaa monipuolisesti tuleviin työelämän haasteisiin. Tulevaisuudessa oppimisympäristöjen tutkiminen affordansseittain voi selkeyttää eri teknologioiden rooleja oppimisympäristöissä. Tähän digiloikaksikin kutsuttuun haasteeseen tulisi tarjota myös opettajille koulutusta, jolloin teknologian hyödyntämistä saataisiin optimoitua oppimisympäristöissä. 

 

Mari Korpi 

Pro Gradu: The development of the Cognitive Affordances of Technologies Scale – from an observation tool to a self-reporting tool for a survey 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *