Kertomuksia luovuuden tukemisen merkityksistä

‘’Ne jotka arvosti luovuutta, nii ne hyödynsi sitä. Mul oli sellanen äidinkielen opettaja, joka arvosti sitä paljon. Mä sain esimerkiks maalata lavasteita koulun näytelmään. Varmaan jos mä en ois saanu niin paljoo piirtää ja niin paljon tehdä niit mun juttuja, nii… Ku on kumminki koulussa viis päivää viikos yheksän vuotta, nii jos mä en ois saanu tehdä niit taidejuttuja siellä, nii mä nyt ehkä olis hakenu opiskelee taidetta.’’ 

Luovuus on käsitteenä monimuotoinen ja se ulottuu myös taiteen alojen ulkopuolelle. Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä luovuuden tukemisen tärkeydestä niin yksilöllisellä kuin yhteisöllisellä tasolla. Pro Gradu -tutkielma Kertomuksia luovuuden tukemisen merkityksistä pitää sisällään kolme erilaista kertomusta luovuuden tukemisen kokemuksista. Kertojat ovat nuoria aikuisia, jotka toimivat psykologian, musiikin ja kuvataiteen aloilla. He ovat saaneet kouluaikoina osakseen rohkaisua ja vapauksia, jotka ovat vieneet heitä kohti tulevaisuuden unelmiaan. 

 

Tutkimuksen toteutus

Tämän laadullisen tutkimuksen tehtävänä on vastata kysymykseen: Millaisia merkityksiä luovuuden tukemisella on? Aineisto on kerätty kolmesta narratiivisesta haastattelusta ja suurin osa käytetystä kirjallisuudesta on julkaistu 90-luvun luovuustutkimuksen murroksen jälkeen. Kolme tärkeintä tutkimuksessa käytettyä teoriaa ovat: J. P. Guilfordin divergentti ajattelu, A. H. Maslow’n luovuusteoria itsensä toteuttamisesta ja Mihály Csíkszentmihályin flow-kokemus. Aineisto on analysoitu käyttämällä sisällön analyysin ja narratiivisen analyysin menetelmiä. Tulokset on kuvattu aineistoista nousseiden teemojen mukaisesti.

 

Tutkimustulokset

’’Muistan kun mä esiinnyin ekan kerran solistina yksin, niin se oli sellanen mitä mä en tuu varmaan koskaan unohtaa. Koska mua ei oo ikinä jännittäny niin paljoo, mutta en kyllä myöskään ikinä saanu mistään niin paljon sellasta varmuutta ja selkeyttä siihen, et mitä mä haluun tehdä tulevaisuudessa.’’

Tutkimuksen mukaan luovuutta voidaan tukea koulussa rohkaisemalla, ideoimalla yhdessä, antamalla vapauksia, rakentamalla itsevarmuutta ja mahdollistamalla onnistumisen kokemuksia. Luovuuden merkityksiä puolestaan voidaan tarkastella sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Luovuuden tukemisen yksilölliset merkitykset ovat henkilökohtaisia kokemuksia onnistumisesta, vapaudesta ja rohkeudesta ja jopa oman itsensä löytämisestä. Yhteisön näkökulmasta luovuus on välttämätön voimavara, jonka avulla yhteiskuntaa rakennetaan niin kulttuurin, teollisuuden, talouden kuin politiikan kentillä. 

 

Nina Valtter

Pro Gradu -tutkielma: Kertomuksia luovuuden tukemisen merkityksistä

 

2 vastausta artikkeliin “Kertomuksia luovuuden tukemisen merkityksistä”

  1. Todella hieno ja ajankohtainen aihe.
    Hieno valinta.
    Itsestä löytyy se voima ja jaksaminen. Kun vain osaa löytää omat vahvuudet ja mistä saa voimaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *