Onko muodissa kestävän muutoksen mahdollisuuksia?

Muutosta kestävyyteen (kestävään kehitykseen) tavoitellaan kovasti muodissakin, mutta pakeneeko kestävyys aina vaan? Pro gradu -tutkielmassani pohdin muutoksen mahdollisuuksia muodissa tukeutuen meliorismiin.

Optimismi ja pessimismi – meliorismi niiden välistä ja niitä parempi

Meliorismi asemoidaan usein optimismin ja pessimismin väliin, ja sen väitetään olevan jotakin parempaa (latinaksi melior) kuin kumpikaan niistä.

Meliorismin määritelmä, jota tässä tutkimuksessa käytän, kumpuaa filosofian kentältä pragmatismista. Keskeistä tämän tutkimuksen pohdinnoissa on meliorismin aktiivinen ote, uskallus katsoa kohti kamalaa, sillä pimeyttä vasten valokin näkyy paremmin. Tässä meliorismissa todellinen toivo syntyy pessimismin kautta. Rohkeus mennä pimeyttä kohti kumpuaa aktiivisesta valinnasta. Meliorismi on parempaa kuin passiiviset optimismi ja pessimismi. Optimisti ei välttämättä toimi aktiivisesti, sillä hän saattaa ajatella, että kaikki on jo hyvin tai vähintäänkin tulevaisuudessa tulee olemaan. Optimistin toivo on siten katteetonta. Pessimisti (ilman meliorismia) saattaa olla passiivinen, sillä kaikki on kuitenkin huonosti tai ainakin tulevaisuus jo tuhottu.

Lyyhistyä apokalyptisestä tiedosta vai tarmokkaasti tarttua toimeen?

Muutos muodissa usein jää turhan vaatimattomaksi ongelmien vakavuuteen nähden. Tämä on kestävyydessä tuttua sekä muodin kentällä että laajemmin. Kun uutiset ovat huolestuttavia, lamaannus ottaa helposti vallan. Toisaalta tulisi toimia viisaudella ja harkiten, sillä mikä tahansa toiminta tai muutos ei välttämättä ole kovinkaan kestävä (kestävän kehityksen mukainen).

Tavoiteltavan muutoksen tulisi olla todellisten haasteiden tasolla. Tutkimuksessa analysoidaan filosofisen käsitteen meliorismin mahdollisuuksia tuottaa uutta näkemystä kestävyyden keskeisestä kysymyksestä – muutoksesta.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella muutosta ja ymmärtää meliorismin avulla niitä edellytyksiä, joissa erittäin haastavaa ja monimutkaista tietoa pystyttäisiin vielä lamaantumatta vastaanottamaan ja toimimaan tietoon pohjaten johdonmukaisesti ja rakentavasti.

Millaisia muutoksen menetelmiä muodissa on?

Tutkimuksen valittu aineisto edustaa tyypillistä ratkaisuehdotusta muodin kentällä. Onko tämä soveltuvin keino? Vastaako se kestävyyden haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla? Tuotetaanko sillä kestävää muutosta vai jahtaammeko kestävyyttä aina vaan sitä saavuttamatta?

Tutkimuksen aineisto on kansainvälisen Fashion Revolution kampanjan globaalien muotialan suuryritysten kestävyyden avoimuutta vertaileva raportti nimeltään Fashion Transparency Index. Aineiston analyysi oli monivaiheinen pääsääntöisesti laadullinen sisällönanalyysimenetelmien triangulaatio, jossa ensin painottuivat tarkasteltavan ilmiön konkreettiset ilmentymät ja lopuksi analyysi tutkimuksen teoreettisen pääkäsitteen meliorismin avulla.

Kauniista toiveista tuloksiin?

Aineistossa on varsin kauniita ajatuksia ja pintapuolisia pyrkimyksiä, mutta todellisia tuloksia niillä ei vielä saavuteta. Fashion Transparency Indexissä muutos kestävyyteen muotialalla jää pääosin tyngäksi toiveeksi, avoimuustyökalun rakentamiseksi ja muotialan suuryritysten kestävyystoiminnan optimistiseksi kuvailemiseksi.

Tämän tutkimuksen tuloksiin tukeutuen voidaan kuitenkin varovasti arvioida, että mikäli meliorismin aktiivisella otteella parannetaan (make a difference) vallitsevia olosuhteita muotialalla, kestävyyden edellyttämät muutokset voisivat toteutua.

Siksipä jos emme vajoa toivottomaan pessimismiin emmekä antaudu katteettoman optimismin pauloihin, vaan aktiivisesti otamme vastaan monin tavoin vaikeasti lähestyttävää, keskeneräistä ja ahdistavaakin tietoa ja toimimme johdonmukaisesti sen vaatimalla tasolla, on meillä mahdollisuus muuttaa muotialan nykyisyyttä ja ennen kaikkea tulevaisuutta paremmaksi.

Elisa Kärki

Gradu: Eternally Elusive Sustainability? Reflections on change for sustainability in the field of fashion with the concept of meliorism

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *