Kan undervisningsmetoden “Grej of the Day” motivera elever för hållbar utveckling?

Syfte med forskningen 

Att motivera elever för inlärning är en viktig del av lärarens arbete. Dessutom behövs medborgare med kunskap om principerna för hållbar utveckling samt attityder som är gynnsamma gällande miljöfrågor. De här aspekterna ville jag kombinera i min Pro gradu-avhandling. Jag hade hört om den svenska läraren Micke Hermanssons  metod “Grej of the Day” (GOTD)där läraren håller 8-10 minuters mikrolektioner om något intressant ämne i syfte att dels undervisa, men också för att väcka lust för kunskap. Eftersom metoden verkade intressant och jag sökte ett sätt att motivera elever för att lära sig om miljöfrågor, så ville jag testa på att kombinera Agenda 2030 med ”Grej of the Day” . Syftet var alltså att undersöka om metoden kan stöda inlärningen av faktakunskaper om miljöfrågor bundna till Agenda 2030, skapa motivation och intresse för att lära sig mer samt påverka elevernas attityder gällande miljön.

Metoder 

I forskningen deltog 22 elever i åk 5–6. Forskningen gjordes som aktionsforskning, vilket ofta innebär att man strävar till att utveckla något inom sitt eget yrkeEleverna fick höra 4 mikrolektioner om respektive Mål 12–15 inom Agenda 2030 och sedan på olika sätt jobba vidare med tematElevernas kunskaper och attityder gällande miljörelaterade frågor inom Agenda 2030 undersöktes i början och slutet av forskningen. Dessutom fick eleverna svara på två öppna frågor om hur de känner sig före och efter en “Grej of the Day”-mikrolektion. Kunskapsenkäten baserades på Grön Flagg-enkäter och attitydenkäten bestod av påståenden om miljöfrågor som eleverna fick ta ställning till.  

Resultat och slutsats 

Elevernas kunskaper om miljöfrågor redan före arbetet var mycket bra. Inom några frågor gällande Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion hade de ändå kunskapsbrister och undervisningen kombinerad med GOTD-mikrolektioner skapade en liten förbättring. Också elevernas attityder gällande miljöfrågor hade blivit en aning bättre under arbetets gång. Vid analys av svaren på de öppna frågorna kan man se ett tydligt uttryck för att “Grej of the Day”-metoden skapar inre motivation för inlärning hos eleverna. Elevernas känsla före en GOTD-mikrolektion är till största delen motivation för att lära sig något nytt och intressant. Över hälften av eleverna säger dessutom efter “Grej of the Day” att de känner att de lärt sig något nytt och intressant och en del vill också lära sig mer. Det verkar alltså som om metoden är bra och användbar som komplement vid miljöpedagogik i lågstadieklasser.  

Christel Lindblad

Grej of the Day” och Agenda 2030. Metoden GOTD som stöd för hållbarhetspedagogik 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *