Ymmärretäänkö veganismi varhaiskasvatuksessa?

Tutkimuksen taustaa

Veganismi on yleistyvä elämäntapa, joka ei perustu pelkästään ruokavalioon vaan eettiseen vakaumukseen. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisesti eettiset vakaumukset tulisi huomioida myös varhaiskasvatuksessa. Vegaaniruuan saatavuus monessa kuntien ja yksityisten päiväkodeissa onkin lisääntynyt viime vuosina, mutta veganismin huomioiminen kokonaisvaltaisena elämänkatsomuksena on saattanut jäädä vähemmälle huomiolle.

 

Tutkielman tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, otetaanko veganismi huomioon varhaiskasvatuksessa kokonaisena elämäntapana, sekä minkälaisia henkilökohtaisia näkemyksiä varhaiskasvattajilla on veganismista ja lapsen vegaanisesta ruokavaliosta. Myös, miten vegaanivanhemmat kokevat oman elämäntapansa huomioitavan varhaiskasvatuksessa ja minkälaisia kokemuksia heillä on varhaiskasvatuksesta.

 

Menetelmät

Tutkielman aineisto on kerätty kahdella e-lomakkeella. Lomakkeet ovat erilliset sekä vegaanivanhemmille että varhaiskasvattajille. Kyselylomakkeita on jaettu keväällä 2019 sosiaalisen median kautta. Lomakkeella oli sekä strukturoituja, puolistrukturoituja sekä avoimia kysymyksiä. Avointen kysymysten vastauksia on analysoitu laadullisesti ja strukturoitujen määrällisesti.

 

Tulokset

Tuloksien perusteella veganismia elämäntapana ei nähdä tarpeeksi laajasti varhaiskasvatuksessa. Veganismi ulottuu ruokavalion lisäksi myös muihin elämän osa-alueisiin mitkä varhaiskasvatuksessa voivat tarkoittaa retkikohteita, askarteluja, lauluja ja leikkejä, sekä vaatetusta. Vaikka ruokavalio huomioitiin ja sen merkitys ymmärrettiin, niin veganismin muut osa-alueet jäivät vähemmälle huomiolle.

Varhaiskasvattajien henkilökohtaiset mielipiteet veganismista ja lapsen vegaanisesta ruokavaliosta olivat vaihtelevia, mutta suurimmaksi osaksi positiivisia. Tietämys veganismin muista osa-alueista oli kuitenkin suppeaa, jonka takia veganismi kokonaisena elämäntapana jää varmasti huomioimatta.

Vegaanivanhemmat pitivät tärkeimpänä, että lapsi saa varhaiskasvatuksessa vegaanisen ruuan, vaikka toivatkin esiin veganismin muita osa-alueita ja varhaiskasvattajien koulutustarpeen koskien erilaisia elämänkatsomuksia. Myös varhaiskasvattajat toivoivat, että aiheesta olisi enemmän koulutusta tai tietoutta saatavilla. Vegaanivanhemmat toivoivat ruokavalioon myös samankaltaisuutta sekaruuan kanssa, ettei lapsi erottuisi ruokavalionsa takia muusta ryhmästä.

 

Tutkimuksen merkitys

Koska varhaiskasvatuksessa tulisi huomioida jokaisen lapsen uskonnollinen ja vakaumuksellinen tausta, tulisi myös veganismi huomioida kokonaisena elämänkatsomuksena. Veganismi on yleistyvä elämäntapa, joka tulisi sen kaikilla osa-alueilla huomioida eettisin vakaumuksiin pohjautuen. Tutkimus tuo tietoutta siitä miten veganismi voidaan ottaa huomioon varhaiskasvatuksessa. Vegaanivanhemmille heidän elämäntapansa huomioiminen on tärkeää ja myös varhaiskasvatuksen perusteet velvoittavat ottamaan jokaisen lapsen kulttuurisen taustan huomioon.

 

Jenni Hildén

Veganismi varhaiskasvatuksessa-varhaiskasvattajien ja vegaanivanhempien näkemyksiä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *