Mitä meille kerrotaan avoimuudesta?

Tausta ja tarkoitus

Avoimet opetustilat ovat mielenkiintoinen ja uusi uutisoinnin aihe, ja tahdoinkin tarkastella niiden näkyvyyttä uutisissa. Koulussa tapahtuvat muutokset käsitetään usein omien kokemusten kautta ja uutisoinnilla on suuri merkitys siinä, millaisen kuvan luomme uusista asioista. Avoimet opetustilat kouluissa romuttavat ajatusta perinteisestä luokkahuoneesta, joten ne tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella sitä, miten uutiset esittelevät meille koulussa tapahtuvaa muutosta.

Tulokset

Tutkimusaineistosta nousivat esiin kolme pääteemaa: terveys, opetuksen muutos ja tilat. Terveys avasi näkökulmia oppilaiden oireilusta, tunneilla keskittymisen haasteista ja lisääntyneestä liikkumisesta sekä työergonomiasta. Opetuksen muutos esitteli siirtymää kohti uudenlaisia opetusmenetelmiä, pohti oppilaiden saamaa tukea oppimisessa ja pohti avoimuuden tuomaa muutosta opettamisen luonteeseen. Tilat käsittelivät millaista arki on näissä uusissa tiloissa, sekä miten tilat jakautuvat eri käyttötarkoituksiin ja tarpeisiin, millaisia kalusteita luokkahuoneissa nykyisin on, ja uudenlaisten koulujen rakentamiseen liittyviä aiheita, kuten talous ja rakennustekniikka.

Uutisointi oli tasapuolista ja esitteli niin hyviä että huonoja puolia, tarjoten uutisten lukijalle laajan kuvan tapahtuvasta muutoksesta, sekä sen monimutkaisuudesta. Uutisista löytyneet teemat eivät olleet yllättäviä aikaisempien tutkimusten valossa, ja noudattivat pääosin samaa kaavaa kuin muuallakin maailmalla. Eroavaisuutta löytyi kuitenkin siinä, että suomalaiset uutiset eivät olleet yhtä negatiivisia kuin muualla. Tästä voi kieliä esimerkiksi suomalaisten opettajien ja koululaitoksen nauttima arvostus yhteiskunnassamme.

Loppupohdinta

Julkinen keskustelu koulusta saa harvemmin käsittelyynsä täysin uudenlaisia muutoksia. Avoimet opetustilat romuttavat käsitystämme koulusta ja siellä tapahtuvasta toiminnasta, joten on tärkeää, että tutkimme, miten nämä uudet asiat meille esitetään. Tällä on merkitystä sille, kokevatko ihmiset uudet ideat ja muutokset onnistuneiksi vai epäonnistuneiksi kokeiluiksi.

Uutisten kyky tarjota kansalaisille puolueetonta ja paikkansapitävää tietoa vaatii toimittajilta kykyä kysyä oikeita kysymyksiä, esittää kritiikkiä ja etsiä aiheeseen liittyvää tietoa. Tutkimalla millaisia uutisia meille kerrotaan, voimme huomata aiheet mistä ehkä vaietaan ja mitä taas vastaavasti tuodaan esille. Tämä on tärkeää, sillä jos emme tiedä eri aiheista tarpeeksi, emme voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

 

Sonja Kyyhkynen

Mitä meille kerrotaan? Avoimet opetustilat Ylen verkkouutisissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *