Virtuaalitodellisuus kuvataiteen opetuksessa

Tutkimuksen taustaa

Virtuaalitodellisuus ja siihen liittyvä teknologiakehitys on ottanut suuria harppauksia etenkin 2010-luvulla, jonka myötä virtuaalitodellisuuslaitteet ovat kehittyneet entistä laadukkaimmiksi. Suomessa virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen opetuskäytössä tuntuu vielä kuitenkin keskittyvän lähinnä pelialle ja korkeakouluihin, kun taas peruskouluissa ja lukioissa virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen opetuksessa tuntuu edelleen olevan hyvin marginaalista. Pääsin itse hyödyntämään virtuaalitodellisuuslaitteita kuvataiteen didaktiikan valinnaisissa opinnoissa, jonka myötä itselleni heräsi intohimo kuvataiteen ja virtuaalitodellisuuden yhdistämiseen ja mielenkiinto myös sen tutkimiseen. Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat osoittaneet, että virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen opetuskäytössä voi edistää oppilaiden avaruudellista hahmottamista, motivaatiota ja sitoutumista tehtävän tekemiseen. Suomen sekä perusopetuksen että lukion opetussuunnitelmien perusteet myös kannustavat ohjaamaan oppilaita hyödyntämään erilaisia teknologisia laitteita oppimisen tukena. Erilaiset teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt harjoittavat myös oppilaan monilukutaitoa ja esimerkiksi kuvataiteen oppiaineen yhtenä tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä, joiden avulla oppilaiden on mahdollista kokeilla monipuolisesti erilaisia ilmaisukeinoja ja teknologioita. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millä tavoin virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty Suomessa kuvataiteen opetuksessa. Lisäksi tavoitteenani oli selvittää, mitä lisähyötyä virtuaalitodellisuus voi tuoda kuvataiteen opetukseen.

Tutkimuksen toteutus

Toteutin tutkimukseni monitapaustutkimuksena haastattelemalla kolmea opettajaa ja kahta lukio-opiskelijaa, jotka kaikki olivat hyödyntäneet virtuaalitodellisuutta kuvataiteen oppitunnilla viimeisen kolmen vuoden aikana. Tutkimuksessani oleellista oli, että haastateltavat olivat hyödyntäneet immersiivistä virtuaalitodellisuutta, jota käytetään erillisen päähän asetettavan HMD-näytön ja ohjaussauvojen avulla. Toteutin haastattelut teemahaastatteluina ja analysoin aineiston hyödyntäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Tutkimustulokset

Tutkimukseni osoitti, että virtuaalitodellisuus soveltuu hyvin monipuolisesti kuvataiteen opetukseen. Tutkimuksessani virtuaalitodellisuutta oltiin hyödynnetty suurimmaksi osaksi yksilötöissä, mutta yhden opettajan osalta myös koko luokan yhteisen virtuaalimaailman luomiseen. Tutkimukseni osoitti, että virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen kuvataiteen opetuksessa voi innostaa opiskelijoita uudella tavalla, herättää heidän luovuuttaan, jonka lisäksi virtuaalitodellisuus näytti mahdollistavan lähes rajattomia mahdollisuuksia ja ideoita. Virtuaalitodellisuus myös tuntui vähentävän niin sanottua tyhjän paperin kammoa, mahdollisti matalan kynnyksen kokeilemista ja auttoi työskentelyyn uppoutumista. Peilasin tutkimustuloksiani myös Suomen perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin kuvataiteen oppiaineen osalta. Virtuaalitodellisuus voi tarjota monenlaisia mahdollisuuksia kuvataiteen oppiaineen sisältöjen ja tavoitteiden saavuttamiseen, mutta virtuaalitodellisuuden syvällinen hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti vaatinee opettajalta paneutumista ja laitteiston monipuolisen käytön opettelua.

Kirsikka Nurminen
Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen kuvataiteen opetuksessa. ”Ei sitä ainaista tyhjän paperin kammoa.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *