Mielenterveystaitojen harjoittelun yhteys peruskoululaisten hyvinvointiin ja mielenterveystaitoihin

Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet

Mielenterveydenhäiriöt ja päihteidenkäyttö ovat yhä kasvavia kansanterveydellisiä ongelmia Suomessa. Peruskouluissa tehtävä mielenterveystyö on olennaisessa osassa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä sekä mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyä- ja hoitoa. Mielenterveystaidot koostuvat sosioemotionaalisista taidoista, selviytymistaidoista, itsetunnosta, vahvuuksien tunnistamisesta ja käytöstä sekä arjen hyvinvointitaidoista. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mielenterveyttä edistävillä ohjelmilla voidaan parantaa oppilaiden hyvinvointia sekä vähentämään masennus- ja ahdistusoireilua. Joissain aiemmissa tutkimuksissa on myös todettu, että näillä mielenterveysohjelmilla ei aina saavuteta positiivisia tuloksia suhteessa oppilaiden hyvinvointiin ja mielenterveystaitoihin.

Tutkimuksen toteutus

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten mielenterveystaitojen harjoittelu vaikuttaa oppilaiden koettuun hyvinvointiin ja mielenterveystaitoihin. Hyvän mielen taitomerkki on kaikille avoin sähköinen mielenterveystaitojen oppi- ja opetusaineisto. Aineiston on kehittänyt MIELI Suomen Mielenterveys ry yhdessä Hämeenlinnan Iittalan yhtenäiskoulun kanssa osana Opetushallituksen rahoittamaa #paraskoulu -hanketta. Tämän tutkielman aineisto koostui yhdessä Uusimaalaisessa peruskoulussa lukuvuonna 2021–2022 toteutettujen kyselyjen tuloksista. Koulun oppilaat harjoittelivat mielenterveystaitoja Hyvän mielen taitomerkki -opetusmateriaaleilla yhden lukuvuoden ajan. Oppilaat arvioivat omaa hyvinvointiaan ja mielenterveystaitojaan lukuvuoden alussa (N=229) sekä lopussa (N=203) suoritetuilla kyselyillä. Oppilaiden alku- ja loppumittausten välisiä eroja tutkittiin kahden riippuvan otoksen t-testillä sekä vastausten hajontoja vertailemalla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkielman tulokset osoittivat, että mielenterveystaitojen harjoittelulla yhden lukuvuoden ajan ei ollut vaikutusta oppilaiden hyvinvointiin ja mielenterveystaitoihin. Tutkielman tulokset osoittavat, että hyvinvointiin ja mielenterveystaitoihin vaikuttaminen on perusopetuksen haastava tehtävä. Näistä tuloksista voidaan myös päätellä, että tulevaisuuden suomalaisessa perusopetuksessa tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien taitojen systemaattiseen opetukseen. Tutkielman tulokset osoittavat myös, että uuden opetus- ja oppimateriaalikokonaisuuden käyttöönotossa tulee kiinnittää erityistä huomiota sen täydelliseen implementaatioon.

Juulia Riuttanen
“Hyvän mielen taitomerkki” -oppi- ja opetusmateriaali – mielenterveystaitojen opettamisen vaikutus oppilaiden hyvinvointiin ja mielenterveystaitoihin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *