Digitaaliset sovellukset ja laitteet käsityön apuvälineinä

Tausta

Internetin keksimisen alkuun polkaisema digitalisaatio vaikuttaa tänä päivänä meidän kaikkien elämään, halusimmepa sitä tai emme. Digitalisaatio on prosessi, jossa digitaaliset keksinnöt valuvat käyttöön yhteiskunnan eri osa-alueilla. Näitä keksintöjä käytetään työelämän lisäksi yleisesti myös vapaa-aikana.
Digitaaliset keksinnöt perustuvat ohjelmointiin. Ne voivat olla koneita, jotka on suunniteltu toimimaan digitaalisen ohjelmiston avulla tai abstraktimpia ohjelmointiin perustuvia ohjelmistoja, joita käytetään esimerkiksi tietokoneella tai älypuhelimella. Internetin kautta digitaaliseen muotoon ohjelmoitua tietoa, myös ohjelmistoja, voidaan siirtää kustannustehokkaasti, helposti ja nopeasti. Digitalisaation myötä kehittyneet yhteiskunnat ovatkin muuttuneet tietoyhteiskunniksi, joissa tiedosta on tullut tärkeä kaupankäynnin kohde. Tämä perustuu siihen, että kuka tahansa voi jakaa tietoa verkon kautta muille vaivattomasti ja tätä tietoa voi löytää verkosta helposti.

Käsityö elää ja kehittyy ympäröivässä yhteiskunnassa, joten digitalisaation voi olettaa vaikuttavan myös käsityöhön. Maisterintutkielmassani tutkin käsityön digitalisaatiota selvittäen, miten digitalisaatio näkyy käsityössä. Kiinnostuksen kohteena oli se, millaisia digitaalisia sovelluksia ja laitteita käsityön piirissä käytetään. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, mihin tarkoituksiin näitä laitteita ja sovelluksia käsityön piirissä käytetään. Tämä on mielenkiintoista siksi, että käsitöitä on nimensä mukaisesti perinteisesti toteutettu käsin, mutta digitalisuus on jotakin, mitä ei voi käsin kosketella. Miten digitalisaatio siis näkyy käsityössä?

Toteutus

Tutkin käsityön digitalisaatiota analysoimalla Taitoliiton julkaisemia Taito-lehtiä. Taitoliitto on järjestö, joka kehittää käsityötä kulttuurin, elinkeinon ja taidon näkökulmista. Analysoidut lehdet olivat vuosilta 2018–2022 ja niitä oli yhteensä 30 kappaletta. Niistä poimittiin digitalisaatioon liittyvät asiat, kuten laitteet ja sovellukset sekä niiden käyttötarkoitukset. Näiden pohjalta muodostettiin tietoa käsityön piirissä käytettävistä digitalisista sovelluksista ja laitteista sekä niiden käyttötarkoituksista käsityössä.

Tulokset

Tutkimusaineistosta kävi ilmi, että yhteiskunnan digitalisaatio on edennyt tehokkaasti myös käsityön piiriin ja käsityössä hyödynnetään tätä nykyä monenlaisia digitaalisia sovelluksia ja laitteita. Monet sovelluksista ovat sellaisia, jotka eivät ole käsityötä varten kehitettyjä, vaan niitä käytetään yhteiskunnassamme yleisesti myös muihin tarkoituksiin. Tällaisia sovelluksia olivat esimerkiksi sähköposti, suoratoistopalvelut, kuvankäsittelyohjelmat sekä sosiaalisen median erilaiset kanavat. Erityisesti käsityön tekemistä varten räätälöityjä sovelluksia puolestaan olivat esimerkiksi erilaiset suunnitteluohjelmat, kuten ryijyn- tai origaminsuunnitteluohjelmat.

Yrittäjät käyttivät digitaalisia sovelluksia liiketoiminnan tukena, esimerkiksi mainostamiskanavana, maksuliikenteen hoidossa tai asiakasyhteydenpidossa. Digitaalisten sovellusten kautta voitiin järjestää monenlaisia etätapahtumia, kuten messuja tai yhteisöllisiä käsitöitä. Sovellukset mahdollistivat myös käsityönopetuksen etänä. Sovellusten avulla pidettiin yhteyttä muihin käsityön tekijöihin. Verkon erilaisista palveluista etsittiin myös inspiraatiota omien käsitöiden tekemiseen.

Sovellusten tavoin myös käsityössä käytettävät digitaaliset laitteet jakautuivat laitteisiin, jotka muiden käyttötarkoitustensa ohella palvelivat myös käsityötä ja sellaisiin, jotka oli kehitetty vain käsityötä varten. Ensin mainittuja olivat esimerkiksi videokamera, älypuhelin tai skanneri ja jälkimmäisiä esimerkiksi tikkauskone, neulekone tai tietokoneohjatut kangaspuut. Digitaalisia laitteita käytettiin esimerkiksi kankaan kutomiseen, leikkaamiseen tai tikkaamiseen. Laitteilla voitiin myös vaikkapa painaa kangasta, lajitella erilaisia tekstiilejä tai ommella.

Tutkimus osoitti, että käsityön piirissä hyödynnetään monenlaisia digitaalisia sovelluksia ja laitteita erittäin moneen tarkoitukseen. Tutkimuksen pohjalta voidaankin todeta, että käsityö ei ole yhteiskunnan digitalisaatiosta irrallinen saareke, vaan digitalisaation mukanaan tuomia hyötyjä monipuolisesti hyödyntävä ala.

 

Annastiina Keijonen

Käsityön digitaaliset sovellukset ja laitteet Taito-lehdessä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *